ŞCOALA DOCTORALĂ

Doctoranzi actuali

Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Valeriu M. CIUCĂ

Anul universitar Gradul didactic
Numele şi preumele conducătorului de doctorat
Nr. crt. Numele şi prenumele doctorandului Data înmatriculării Anul de studiu
2021-2022 Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ 1 CĂRPUŞOR D.I. ANDREEA-LUMINIŢA căs. BUŢUREANU-CĂRPUŞOR 01-oct-15 graţie 4
2 TOMA O. ALEXANDRU 03-oct-16 graţie 3
3 CORDUN N. DIANA-ALEXANDRA căs. SAVA 02-oct-17 graţie 2
4 POGHIRC V. CAMELIA căs. MIHĂILĂ 02-oct-17 graţie 2
5 ANTOHIE E. RĂZVAN 01-oct-19 III
6 MUNTEANU E. OANA-CRISTINA 01-oct-19 III
7 MODREANU G. SORIN-CLAUDE 01-oct-20 II
8 STANCIU R.F. CRINA-MARIA 01-oct-20 II
9 GOROVEI I. RUXANDRA 01-oct-21 I
10 GUŢĂ F.L. MĂDĂLINA-GABRIELA 01-oct-21 I


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.3861 sec.