ŞCOALA DOCTORALĂ

Doctoranzi actuali

Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Valeriu M. CIUCĂ

Nr. crt. Numele şi prenumele doctorandului Anul înmatriculării
1 CĂRPUŞOR D.I. ANDREEA-LUMINIŢA căs. BUŢUREANU-CĂRPUŞOR 2015
2 TOMA O. ALEXANDRU 2016
3 CORDUN N. DIANA-ALEXANDRA căs. SAVA 2017
4 GILVARG KEIDAR I. GALIT 2017
5 POGHIRC V. CAMELIA căs. MIHĂILĂ 2017
6 BĂRBAT V. VLAD-VASILE 2018
7 ANTOHIE E. RĂZVAN 2019
8 MUNTEANU E. OANA-CRISTINA 2019
9 MODREANU G. SORIN-CLAUDE 2020
10 STANCIU R.F. CRINA-MARIA 2020


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.2913 sec.