ŞCOALA DOCTORALĂ

Anunţuri (ARHIVĂ)

În data de 15.03.2021, la ora 10:00, studentul-doctorand APACHIŢEI I. IOAN-DUMITRU va susţine referatul cu titlul „Fundamentele securităţii naţionale”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Comisia de îndrumare are următoarea componenţă:   Conducător ştiinţific: prof. dr. Tudorel TOADER Membru: conf. dr. Maria Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI Membru: lect. dr. Mihai DUNEA Membru: lect. dr. Daniel ATASIEI     Invităm persoanele interesate la această susţinere.

Nr. Disciplina Cadru didactic Data Ora Sala 1 Soluționarea litigiilor de comerț internațional Prof. dr. Carmen Tamara UNGUREANU 20.01.2021 16.00 Teams 2 Impactul RIL-urilor, HP-urilor și Deciziilor Curții Constituționale a României asupra instituțiilor de drept penal Prof. dr. Tudorel TOADER 25.01.2021 10.00 Sala de Consiliu 3 Izvoarele formale în dreptul privat Prof. dr. Valeriu M. CIUCĂ 30.01.2021 10.00 Sala „V. Pella” 4 Etică și integritate academică Conf. dr. Dorin NASTAS 30.01.2021 12.00 online 5 Societățile multinaționale și fiscalitatea Conf. dr.…

În data de 17.12.2020, la ora 11:00, studenta-doctorandă POGHIRC V. CAMELIA căs. MIHĂILĂ va susţine referatul cu titlul „Obiectul drepturilor personalităţii în sistemele de drept francez şi spaniol”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Susţinerea va avea loc online la adresa:  https://uaic.webex.com/webappng/sites/uaic/dashboard/pmr/doctoratVMCiuca   Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ Membri: Prof. univ. dr. Gheorghe DURAC Conf. univ. dr. Marius BALAN Lect. univ. dr. Codrin MACOVEI   Invităm persoanele interesate la această susţinere.

Competitia 3MT

marți 24 nov 2020 (Data eveniment)

ORAR DOCTORAT ANUL I, ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

miercuri 04 nov 2020 (Data eveniment)

Cursurile Şcolii Doctorale se vor desfăşura după cum urmează:       Etică și integritate academică Conf. dr. Dorin NASTAS (nastas.dorin.comunicare.didactica@gmail.com) Joi: orele 16-18, curs online pe Microsoft Teams Joi: 3 întâlniri modulare de seminar (5 ore în noiembrie, 5 ore în decembrie, 4 ore în ianuarie) la locația cabinet profesor D 209 (corp D, parter, aripa stângă); orarul exact va fi convenit ulterior cu doctoranzii.   Impactul RIL-urilor, HP-urilor și Deciziilor Curții Constituționale a României asupra instituțiilor de drept…

În data de 11 septembrie 2020, la ora 11:00, studenta-doctorandă BĂDĂRĂU V. IONELA-DIANA căs. PĂTRAŞC-BĂLAN va susţine referatul cu titlul „Contractul internațional de investiții. Principalele forme contractuale”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Susţinerea va avea loc online la adresa:  https://uaic.webex.com/webappng/sites/uaic/meeting/download/856e8b4c2e2f454ebedfbcc8e9f547cf?siteurl=uaic&MTID=m6f3d514aab67ebe90b2aca562e22352f Detalii: Meeting number (access code): 121 839 6951; Meeting password: q4NWsp7V6Ec   Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu Membri: Conf. univ. dr. Vasile-Septimiu Panainte Conf. univ. dr. Ioana-Maria Costea Conf. univ. dr. Lucia Irinescu  …Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4979 sec.