ŞCOALA DOCTORALĂ

Anunţuri (ARHIVĂ)

În data de 25.06.2021, la ora 12:30, studentul-doctorand MODREANU G. SORIN-CLAUDE va susţine referatul cu titlul „Raport de cercetare. Plan general al tezei de doctorat”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Susţinerea va avea loc în Amfiteatrul III.9.   Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ Membri: Prof. univ. dr. Gheorghe DURAC Conf. univ. dr. Marius BALAN Lect. univ. dr. Codrin MACOVEI

În data de 25.06.2021, la ora 12:00, studenta-doctorandă STANCIU R.F. CRINA-MARIA va susţine referatul cu titlul „Raport de cercetare. Plan general al tezei de doctorat”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Susţinerea va avea loc în Amfiteatrul III.9.   Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ Membri: Prof. univ. dr. Gheorghe DURAC Conf. univ. dr. Marius BALAN Lect. univ. dr. Codrin MACOVEI

În data de 25.06.2021, la ora 10:00, studenta-doctorandă GILVARG KEIDAR I. GALIT va susţine teza de doctorat cu titlul „Modelul practic judiciar-terapeutic (JTM) de soluționare a conflictelor în procesele de divorț/ Practical Judicial-Therapeutic Model (JTM) For Resolving Disputes in Divorce Proceedings”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Persoanele care doresc să participe trebuie să acceseze următoarea adresa:  https://uaic.webex.com/webappng/sites/uaic/dashboard/pmr/doctoratVMCiuca   Atenție! Întâlnirea este înregistrată audio-video, autentificarea dumneavoastră se consideră acordul pentru înregistrare.   Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: Conducător ştiinţific: Prof. univ.…

În data de 25.06.2021, la ora 11:00, studentul-doctorand BĂRBAT V. VLAD-VASILE va susţine teza de doctorat cu titlul „Adaptarea contractului în dreptul privat comparat. Sistemele german, francez şi românesc”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Susţinerea va avea loc în Amfiteatrul III.9.   Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ Membri: Prof. univ. dr. Gheorghe DURAC Conf. univ. dr. Marius BALAN Lect. univ. dr. Codrin MACOVEI

În data de 23.04.2021, la ora 12:00, studenta-doctorandă VLĂDUŢ M. CARMEN-LORENA va susţine referatul cu titlul „Norme penale privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Susţinerea va avea loc online la adresa: https://uaic.webex.com/meet/TudorelToader Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: Conducător ştiinţific: prof. dr. Tudorel TOADER Membru: conf. dr. Maria Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI Membru: lect. dr. Mihai DUNEA Membru: lect. dr. Daniel ATASIEI   Invităm persoanele interesate la această susţinere.

În data de 15.03.2021, la ora 10:00, studentul-doctorand CIOCAN C. COSTICĂ va susţine referatul cu titlul „Evoluţia procesului de incriminare a faptelor comise de magistraţi de la Codul penal din 1864 la Codul penal din 2009”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Comisia de îndrumare are următoarea componenţă:   Conducător ştiinţific: prof. dr. Tudorel TOADER Membru: conf. dr. Maria Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI Membru: lect. dr. Mihai DUNEA Membru: lect. dr. Daniel ATASIEI     Invităm persoanele interesate la această susţinere.

În data de 15.03.2021, la ora 10:00, studentul-doctorand SÎRCU V. ICHIM-CODRIN va susţine referatul cu titlul „Particularităţi ale infracţiunilor săvârşite de militari”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare.   Susţinerea va avea loc online la adresa:  https://uaic.webex.com/meet/SustinereRapCercetSircuIchimCodrin Comisia de îndrumare are următoarea componenţă:   Conducător ştiinţific: prof. dr. Tudorel TOADER Membru: conf. dr. Maria Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI Membru: lect. dr. Mihai DUNEA Membru: lect. dr. Daniel ATASIEI     Invităm persoanele interesate la această susţinere.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4924 sec.