Facultatea de Drept din IAŞI

165 de ani de la înfiinţare

ŞCOALA DOCTORALĂ

Anunţuri (ARHIVĂ)

În data de 11 septembrie 2020, la ora 11:00, studenta-doctorandă BĂDĂRĂU V. IONELA-DIANA căs. PĂTRAŞC-BĂLAN va susţine referatul cu titlul „Contractul internațional de investiții. Principalele forme contractuale”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Susţinerea va avea loc online la adresa:  https://uaic.webex.com/webappng/sites/uaic/meeting/download/856e8b4c2e2f454ebedfbcc8e9f547cf?siteurl=uaic&MTID=m6f3d514aab67ebe90b2aca562e22352f Detalii: Meeting number (access code): 121 839 6951; Meeting password: q4NWsp7V6Ec   Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu Membri: Conf. univ. dr. Vasile-Septimiu Panainte Conf. univ. dr. Ioana-Maria Costea Conf. univ. dr. Lucia Irinescu  …

În data de 11 septembrie 2020, la ora 10:00, studenta-doctorandă ŞERBAN F. ANDREEA va susţine referatul cu titlul „Garantarea şi apărarea drepturilor persoanei vizate şi a protecţiei datelor cu caracter personal în dreptul comerţului internaţional”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Susţinerea va avea loc în Sala de Consiliu.   Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu Membri: Conf. univ. dr. Vasile-Septimiu Panainte Conf. univ. dr. Ioana-Maria Costea Conf. univ. dr. Lucia Irinescu   Invităm…

În data de 11 septembrie 2020, la ora 10:00, studenta-doctorandă ILUCĂ G.C. DESPINA-MARTHA va susţine referatul cu titlul „Equity crowdfunding: finanţarea participativă a întreprinderilor în schimbul dobândirii de titluri de participaţie”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Susţinerea va avea loc în Sala de Consiliu.   Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu Membri: Conf. univ. dr. Vasile-Septimiu Panainte Conf. univ. dr. Ioana-Maria Costea Conf. univ. dr. Lucia Irinescu   Invităm persoanele interesate la această…

La data de 22 septembrie 2020, ora 10:00, în Amfiteatrul „Matei Cantacuzino” (III.9), domnişoara OPREA Ş. ALEXANDRA-TEODORA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul „Dreptul comparat al reglementărilor privitoare la societăţile multinaţionale”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.   Comisia de doctorat are următoarea componenţă:   Preşedinte: Conf. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Valeriu M. Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi…

La data de 23 septembrie 2020, ora 12:00, în Amfiteatrul „Matei Cantacuzino” (III.9), doamna TINCU D. ANA-MARIA căs. GOLDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul „Raporturile maritale şi de filiaţie în dreptul privat comparat”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.   Comisia de doctorat are următoarea componenţă:   Preşedinte: Conf. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Valeriu M. Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan…

La data de 23 septembrie 2020, ora 10:00, în Amfiteatrul „Matei Cantacuzino” (III.9), domnul VIERIU I. VLAD va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul „Protecţia juridică a patrimoniului cultural în dreptul comparat”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.   Comisia de doctorat are următoarea componenţă:   Preşedinte: Conf. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Valeriu M. Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi…Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.4258 sec.