Facultatea de Drept din IAŞI

165 de ani de la înfiinţare

ŞCOALA DOCTORALĂ

Anunțuri

2017-09-16 Susţinere teză de doctorat SIRIŢEANU C. LORENA-ELENA căs. STĂNESCU

luni 18 dec 2017 (Publicat/Actualizat)

La data de 16 septembrie 2017, ora 10:00, în Amfiteatrul „Matei Cantacuzino”, doamna SIRIŢEANU C. LORENA-ELENA căs. STĂNESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul „Aspecte de drept comparat privind tradiţiile de drept. Referiri particulare la Franţa, Germania şi Suedia”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor…

Rezultate finale admitere doctorat şi precizări despre confirmarea locului

miercuri 20 sep 2017 (Publicat/Actualizat)

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT SEPTEMBRIE 2017 S-au afişat rezultatele finale în urma contestaţiilor şi precizări pentru confirmarea locurilor de către candidaţii admişi. http://laws.uaic.ro/ro/doctorat/admitere-scoala-doctorala

DECIZIA Nr.65A BIROULUI EXECUTIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE din data de 09.10.2013

vineri 18 oct 2013 (Publicat/Actualizat)

În cazul prelungirii cu taxă a studiilor doctorale, BECA a hotărât, în şedinţa din 09.10.2013, ca valoarea taxei lunare să fie calculată în funcţie de taxa anuală propusă de fiecare Şcoală Doctorală pentru anul academic în ; timpul căruia se solicită prelungirea. Menţionăm că taxele de şcolarizare pentru studiile doctorale…

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNIVERSITĂŢII "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI NR. 4 DIN DATA DE 17.10.2013

joi 10 oct 2013 (Publicat/Actualizat)

În şedinţa ordinară a Consiliului de Administraţie al Universităţii „Alexandru loan Cuza" Iaşi din data de 17 octombrie 2013 s-au hotărât următoarele:1.Plata cheltuielilor cu salariile aferente susţinerii publice a tezelor de doctorat se va face de către doctoranzii cu taxă, în conformitate cu HBECA nr. D6/29.08.2013, prin Serviciul Salarizare al…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.3988 sec.