Facultatea de Drept din IAŞI

164 de ani de la înfiinţare

ŞCOALA DOCTORALĂ

Anunțuri

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNIVERSITĂŢII "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI NR. 4 DIN DATA DE 17.10.2013

joi , 10 octombrie 2013
joi , 10 octombrie 2013 (actualizat)

În şedinţa ordinară a Consiliului de Administraţie al Universităţii „Alexandru loan Cuza" Iaşi din data de 17 octombrie 2013 s-au hotărât următoarele:
1.Plata cheltuielilor cu salariile aferente susţinerii publice a tezelor de doctorat se va face de către doctoranzii cu taxă, în conformitate cu HBECA nr. D6/29.08.2013, prin Serviciul Salarizare al Universităţii.
2.Contravaloarea cheltuielilor va fi depusă la Casieria Centrală a Universităţii cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de ziua în care are loc susţinerea publică. în aceeaşi zi, o copie după chitanţa eliberată va fi depusă de doctorand la Serviciul Salarizare.
3.Cheltuielile cu transportul şi cazarea referenţilor care se deplasează din altă localitate vor fi, de asemenea, suportate de doctorand.
4.Conducerea facultăţii poate aproba scutirea cheltuielilor legate de susţinerea publică a tezei de doctorat, la propunerea Consiliului Şcolii Doctorale, cu condiţia încadrării acestora în bugetul facultăţii.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.4745 sec.