Română English Français

Tutoriat

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de DREPT

Lista tutorilor pentru anul universitar 2021-2022

Nr. Funcția didactică Numele și prenumele cadrului didactic Ciclul de studii (licență/master) Anul de studii Specializarea Nr. grupe Grupe repartizate Date de contact
1 lect.dr. Dunea Mihai M 1 if Științe penale 1 1
2 lect.dr. Franț Ancuța Elena M 1 if Criminalistică 1 1 ancuta.frant@uaic.ro
3 conf.dr. Irinescu Lucia M 1 if Dreptul afacerilor 1 1 ioana.costea@uaic.ro
4 conf.dr. Panainte Vasile Septimiu M 1 if Jurisdictii speciale 1 1
5 lect.dr. Țiț Nicolae Horia M 1 if Cariera judiciara 1 1 horia.tit@uaic.ro
6 prof. dr. Ungureanu Carmen Tamara M 1 if Drept european 1 1 carmen.ungureanu@uaic.ro
7 prof.dr. Pascariu Gabriela Carmen M 1 şi 2 if Studii Europene 2 2 gcpas@uaic.ro
8 lect. dr. Urda Olga-Andreea M 1 și 2 if Drept european - Balti 2 2
9 lect.dr. Gentimir Alina Mirabela M 2 if Drept european 1 1 gentimir@uaic.ro
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.