Română english français

Specializări


Specializări: învăţământ cu frecvenţă (IF) (2 ani)
- Drept european
- Drept european - BĂLŢI, Republica Moldova
- Dreptul afacerilor
- Ştiinţe penale
- Criminalistică
- Carieră Judiciară (în curs de acreditare)
- Jurisdicţii Speciale (în curs de acreditare)
CENTRUL DE STUDII EUROPENE - http://cse.uaic.ro
- Studii Europene
- Dezvoltare Regională
- Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE- limba engleză


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.