Română english français

FIŞE DISCIPLINE studii de masterat CURSURI IF

ANUL UNIVERSITAR

SPECIALIZAREA

Criminalistică

Drept european

Dreptul afacerilor

Ştiinţe penale

2017-2018

IF, anii I-II

IF, anii I-II

IF, anii I-II

IF, anii I-II

2016-2017

IF, anii I-II

IF, anii I-II

IF, anii I-II

IF, anii I-II

2015-2016

IF, anii I-II

IF, anii I-II

IF, anii I-II

IF, anii I-II

2014-2015

IF, anii I-II

IF, anii I-II

IF, anii I-II

IF, anii I-II

2013-2014

IF, anii I-II

IF, anii I-II

IF, anii I-II

IF, anii I-II

2012-2013

IF, anii I-II

IF, anii I-II

IF, anii I-II

IF, anii I-II

2011-2012

IF, an I

IF, anii I-II

IF, anii I-II

IF, anii I-II


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.