Română english français

FIŞE DISCIPLINE studii LICENTA I.F.R. ANUL II

Nr Denumirea disciplinei Semestrul 3 Semestrul 4
crt Nr.ore/sem FV CR Nr.ore/sem FV CR
S L P S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Drept penal – partea generală I 28 E 6
2. Drept civil. Drepturi reale 28 E 6
3. Drept administrativ I 28 E 5
4. Drept internaţional public 28 E 5
5. Limba străină I (engleză juridică, franceză juridică, germană juridică) 14 VP 4
6. Drept penal – partea generală II 28 E 6
7. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor 28 E 6
8. Drept administrativ II 28 E 5
9. Drept financiar 28 E 5
10. Criminologie 14 E 5
DISICIPLINE OPŢIONALE (la alegere 1 disciplină pe fiecare semestru)
1. Uzanţe şi tehnici diplomatice 28 VP 4
2. Istoria construcţiei europene 14 VP 4
3. Protecţia juridică a drepturilor omului 28 VP 4
4. Filosofia dreptului 28 VP 4
5. Drept bancar 14 VP 4
6. Drept funciar şi publicitate imobiliară 14 VP 4
30 30

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.