Română English Français

ORAR

Pentru a putea studenții să participe la toate activitățile alternând modul de lucru și pentru a se asigura dezinfectarea sălilor pauzele sunt, acest semestru programate astfel:  

i. Cursuri (obligatorii și opționale) on-line (Microsoft Teams) în intervalul recomandat 12—16 (12.10-13.50; 14.00-15.40), de luni până vineri;

ii. Seminare față în față pentru disciplinele obligatorii în intervalele 8—12 (8.00-9.40; 10.00-11.40) și 16—20 (16.10- 17.50; 18.00-19.40);

iii. Seminare on-line (Microsoft Teams)  pentru discipline opționale în intervalul recomandat (12.10-13.50; 14.00-15.40), de luni până vineri, inclusiv sămbătă 8--14;

Atenţie!!! Codurile pentru înrolare şi acces la cursuri şi seminarii se afla la adresa web(link): Click

Pentru accesul la activitățile de curs/seminar desfășurate pe platforma Microsoft Teams (MS Teams), conform  mențiunilor din orar, studenții vor folosi codurile indicate in fișierele care conțin planurile de învățământ.


Este recomandată verificarea frecventă (zilnică) a orarului și a fișierelor cuprinzând codurile deoarece pot interveni modificări.


Legendă:

(1) Sunt 3 tipuri de activități la orar, cu mențiuni diferite. Se indică:

  1. Numai sala – seminarul este față în față (f2f); ex: I1
  2. Sala + MsTeams – seminarul este mixt (f2f transmis on-line); ex:  I1 + MsTeams
  3. Sala (doar cadrul didactic) – activitatea (curs+seminar) este exclusiv on-line; ex: s5 (doar cadrul didactic) + MsTeams

(2) Săptămână impară - prima săptămână (pară - a doua săptămână)

(3) Localizare Săli – Flux de intrare-ieșire

An 1

- Amfiteatrul I.1 (Paul Demetrescu) parter

Intrare: Intrare principală – stânga (după ușă pe coridor) – capăt coridor – dreapta

Ieșire: fântâna arteziană – (demisol) – semnalizată cu săgeți verzi!

An 2

- Amfiteatrul III.9 (Matei Cantacuzino) (etaj II)

Intrare: Intrare principală – stânga (după ușă pe coridor) – capăt coridor – dreapta

Ieșire: Fântâna arteziană – (demisol) – semnalizată cu săgeți verzi!

- Amfiteatrul P10 (Dimitrie Alexandrescu)

Intrare: Intrare UTI din stația de tramvai – coridor dreapta prin Sala Pașilor Pierduți

Ieșire: Ieșire UTI din stația de tramvai

- Amfiteatrul II.6

Intrare: Intrare prin spate (din Parcare grădiniță) – dreaptă – scări circulare – etajul II dreapta

Ieșire: Ieșire prin spate (din Parcare grădiniță)

An 3

- CSE-1/2/3 - Centrul de Studii Europene (În faţa căminului C5, parcul Titu Maiorescu)

An 4

- Amfiteatrul M. Eliescu, S3

Intrare: Intrare principală - în spatele Registraturii (stânga) –se coboară - demisol – stânga;

Ieșire: Fântâna arteziană – (demisol) – semnalizată cu săgeți verzi!

- Amfiteatrul III.11 (etajul III)

Intrare: Intrare prin spate (din Parcare grădiniță) – dreaptă – scări circulare – etajul III dreapta

Ieșire: Ieșire prin spate (din Parcare grădiniță) – semnalizată cu săgeți verzi!

Sală Lectură

- S4 (sală seminar) - Corp B (FEEA)

                Intrare: Intrare laterală dinspre Corpul C // Ieșire: Idem

- Sală Drept RTC – în fosta Clădire Romtelecom, pe str. Lăpușneanu

                Intrare: Intrare principală Clădire R// Ieșire: Idem

Laborator 2 Informatică

Etajul 2 pe nivel cu amfiteatrul II.6

Intrare: Intrare prin spate (din Parcare grădiniță) – dreaptă – scări circulare – etajul II dreapta

Ieșire: Ieșire prin spate (din Parcare grădiniță) – semnalizată cu săgeți verzi!

 Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.