Română English Français

STAGII STUDENȚEȘTI DE STUDIU Programul Erasmus+ KA107 cu Țări Partenere 2019-2021

1. Informații generale

 

Programul Erasmus+ oferă posibilitatea unor stagii studențești de studiu în cadrul Programului Erasmus+ cu Țări Partenere.

 

Numărul de stagii disponibile pe universitate:

Stagii de studiu

Australia: 1 (stagiu de 3 luni, nivel doctorat)

Canada: 1 (stagiu de 4,5 luni, nivel licență/ master/ doctorat)

China: 2 (1 stagiu de 3 luni, nivel doctorat + 1 stagiu de 4,5 luni, nivel licență/ master)

Israel: 2 (stagii de 4,5 luni, nivel licență/ master/ doctorat)

Japonia: 1 (stagiu de 3 luni, nivel doctorat)

Coreea de Sud: 2 (stagii de 4,5 luni, nivel licență/ master/ doctorat)

 

Stagiile de studiu se pot desfășura doar în universitățile cu care Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a semnat acorduri bilaterale Erasmus+ și care prevăd aceste tipuri de stagii (SMS) (lista acordurilor bilaterale Erasmus+ este anexată).

 

2. Criteriile de eligibilitate, criteriile de selecție, modalitatea de calcul a mediei anilor de studii și conținutul dosarului de candidatură sunt conforme cu Ghidul programului Erasmus+  și precizate în Regulamentul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași privind selecția studenților pentru stagii de studiu (SMS) Erasmus+ în Țările Partenere (KA107) pentru anul academic 2019-2020 (disponibile pe pagina http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/).

 

Întrucât stagiile de studiu se vor desfășura în anul academic 2020-2021 (semestrul I sau semestrul al II-lea), studenții în ani terminali nu sunt eligibili în această rundă de selecții.

 

Candidații vor menționa în dosarul de candidatură dacă sunt de acord ca, în cazul în care nu sunt selectați pentru prima opțiune, să candideze pentru orice altă destinație disponibilă.

În cazul completării opțiunii DA pentru orice altă destinație disponibilă, dar nu sunt selectați, candidații rămân cu statut de rezervă pentru orice destinație disponibilă.

În cazul completării opțiunii NU pentru orice altă destinație disponibilă, candidații eligibili rămân cu statut de rezervă pentru prima opțiune.

 

La cererea universităților partenere, studenții (inclusiv doctoranzii) sunt rugați să nu contacteze pe cont propriu universitățile partenere pentru solicitarea unui accept/ unei invitații. Serviciul Relații Internaționale – Biroul Erasmus+ al UAIC va face demersurile necesare după încheierea selecției la UAIC.

 

3. Etapele și calendarul selecției

 

Dosarele de candidatură se depun până la data de 25 februarie 2020 la coordonatorul Erasmus pe facultate.

Ierarhizarea candidaturilor va fi efectuată de către Comisia de Selecție Erasmus+ la nivel de facultate. Pe baza rezultatelor ierarhizării și în funcție de bugetul disponibil pentru stagii outgoing Erasmus+ către fiecare țară parteneră, Comisia de Validare la nivel de universitate va propune titularizarea beneficiarilor de stagii Erasmus+ în țările partenere și o va supune aprobării BECA.

Rezultatele selecției vor fi comunicate de către Serviciul Relații Internaționale – Biroul Erasmus+ până la data de 16 martie 2020.

Eventualele contestații se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare de la comunicarea rezultatelor. Soluționarea acestora se va face în termen de 3 zile lucrătoare, iar rezultatele vor fi comunicate de către Serviciul Relații Internaționale – Biroul Erasmus+.

 

4. Persoana de contact

Lect. univ. dr. Andra IFTIMIEI

Telefon  0232201379

Email:

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.