Română English Français

Coordonatorii evenimentului: Lect. de. Alina Mirabela Gentimir - Lector dr. Horațiu Radu

Invitație, Cercul de drept civil european Dimitrie Alexandresco În limbajul convențional al dreptului succesoral, drepturile soțului supraviețuitor sunt un motiv de îngrijorare. Acestuia ar trebui să i se „asigure un anumit confort” al prezumțioasei singurătăți viitoare. În ce măsură această grijă se transformă într-un privilegiu, manifestându-se în detrimentul celorlalți moștenitori? Cât de utile ar fi bunurile în a compensa absența defunctului? Și de ce ar fi această neliniște o sarcină a legiuitorului și nu a testatorului? Iată câteva dintre întrebările…

Coordonatorul evenimentului: Lector dr. Carmen Mirela Dobrilă

Conferința națională: 165 de ani de învățământ juridic la Iași Tema conferinței: Influențe actuale ale jurisprudenței instanțelor europene asupra dreptului românesc Premisele dezbaterilor: Racordarea dreptului românesc la dreptul european constituie un proces de durată, în care receptarea soluțiilor pronunțate de instanțele europene are un rol esențiale. Conferința își propune să exploreze modul în care soluțiile pronunțate atât de Tribunalul Uniunii Europene și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cât și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, influențează soluțiile legislative din…

Ce are să reprezinte curcubeul? Este o sumă de șapte culori sau „Fenomen optic care se datorește refracției, reflexiei totale și dispersiei luminii solare în picăturile de apă din atmosferă și care are aspectul unui imens arc multicolor desfășurat pe cer.” Modul în care sunt distribuite culorile este unul diferit, toate conducând într-un singur punct. De aceea, fiecare om vede într-un fel aparte acest fenomen. Extrapolând cele anterior prezentate, contractul este încheiat distinct cu fiecare om în parte care se…Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.