Română English Français

  EXPECTO PATRONUM! EXPECTO PATRONUM! EXPECTO PATRONUM! Sau, mai bine, TESTAMENT! și magia juridică se împlinește. O sferă largă ni se înfățișează: capacitate/incapacitate, consimțământ, dol, discernământ, formă, legat, revocare voluntară expresă, revocare voluntară tacită, contrarietate, incompatibilitate,  legat, dezmoștenire, execuțiune, caducitate, rezervă, cotitate disponibilă, imputare, calculul masei succesorale, reducțiune, raport. Mai simplu ar fi: AVADA KEDAVRA!  dar... nici că te lasă dreptul. Chiar el, dreptul succesoral, care ar dori prin pletora de construcții mai sus în mare grabă amintite să recupereze…

Secțiunea: Drept European și Drept internațional: Miercuri, 12 mai, 15:00 – 18:00.   Moderatori: Alexandru Mihai Scurtu, Manuela Ojica   1. Biliuti Dan Simion - Rolul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în combaterea erodării bazei impozabile 2. Dumitrache Ionela-Claudia - Aspecte conceptuale cu privire la problematica evitării dublei impuneri fiscale 3. Gafița Bianca-Ionela - Libera circulație a operelor sau constrângeri normative ale dreptului de autor în spațiul Uniunii Europene 4. Ojica Manuela - Răspunderea internațională în domeniul protecției mediului…

International Conference “Forensic Science and its Implications in the Development of Human Society” (FOSIDHUS) 1st edition, 24th of April 2021, Faculty of Law, “Alexandru Ioan Cuza University” of Iași, Romania -Programme- Opening session and Keynote speeches Link Microsoft Teams: FOSIDHUS Opening Session Chairs: Ancuța Elena FRANȚ, Olga Andreea URDA & Alexandru Ionuț TOADER Keynote speaker The title of the scientific paper The time scheduled for the presentation (Romania time) Tudorel TOADER Prof. dr. / Professor, PhD Rector / University President,…

Meeting link:https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m1eb2030b7dad2af7425ede25be27148a Meeting number:121 299 8809Password:Jqc7M3mBqw7Host key:518175

Într-o zi de joi, pe 22 aprilie 2021 de la ora 18, vă invităm la o nouă ședință de cerc în cadrul căreia colega noastră, domnișoara Diana-Mihaela Năstase, ne va povesti despre liantul inexorabil dintre arta literară și drept în argumente juridice țesute pe o canava beletristică.  Dacă “cea mai răspândită metaforă prin care se descrie o carte este cea a lumii”, după cum ne spune doamna Ioana Pârvulescu, putem considera că arta literară poate cartografia o autentică dimensiune a…

Nedemnitatea succesorală este una dintre instituțiile dreptului de moștenire care au beneficiat prin Codul civil 2009 de o amplificare sensibilă a importanței și de o revizuire fundamentală a întregului său eșafodaj, de la sensul existenței și până la regimul său juridic. O transformare atât de importantă generează în mod natural divergențe în analiza și interpretarea textelor. Sub conducerea colegei noastre Iustina Andra Zgîrcea, Cercul de drept civil european Dimitrie Alexandresco vă invită la ședința de cerc  „QUI TOTUM VULT TOTUM…Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.