Română English Français

Informaţii utile

Taxe de şcolarizare / Procedură realizare plăţi (coduri)

vineri , 21 noiembrie 2014
miercuri , 22 iunie 2022 (actualizat)

Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022:

Taxele de şcolarizare, precum şi alte tipuri de taxe se achită la orice ghişeu BRD din ţară. Taxele de şcolarizare pot fi platite si on-line acesind pagina https://plati-taxe.uaic.ro/

Extras din Regulamentul de activitate didactică:

Art. 27. Exmatricularea are loc dacă studentul nu a achitat taxele în termenele stabilite;

Ciclul de studii

Anii I, II, III, IV

Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă (IF)

1400 lei/semestru

Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

1400 lei/semestru

Atentie, doar anul I, II şi III are 1400 lei pe semestru

Anul 4 are 1250 lei pe semestru

Ciclul de studii

Anii I, II

Studii universitare de masterat - învăţământ cu frecvenţă (IF)

1400 lei/semestru

Graficul achitării taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022
Taxa de şcolarizare se poate achita fie integral, fie în tranşe, astfel:

Semestrul:

Semestrul I

Semestrul II

Tranşa:

Tranşa I

Tranşa II

Tranşa III

Tranşa IV

Data până la care trebuie achitată:

15.11.2021

15.01.2022

15.03.2022

15.05.2022

Studii de licenţă, învăţământ cu frecvenţă (IF)

Anul I-IV

700 lei*

700 lei

700 lei

700 lei

Studii de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

Anul I, II, III

700 lei*

700 lei

700 lei

700 lei

Studii de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

Anii IV

625 lei

625 lei

625 lei

625 lei

Studii de master, învăţământ cu frecvenţă (IF)

Anul I

700 lei*

700 lei

700 lei

700 lei

Studii de master, învăţământ cu frecvenţă (IF)

Anul II

700 lei

700 lei

700 lei

700 lei

*Pentru studenţii din anul I această taxă corespunde cu cea achitată la înmatriculare.
Studenţii reînmatriculaţi în acelaşi an de studiu şi studenţii repetenţi vor achita taxa de şcolarizare recalculată, taxă ce se va afişa în Esims.
Taxele de şcolarizare, precum şi alte tipuri de taxe se achită la orice ghişeu BRD din ţară. Taxele de şcolarizare pot fi platite si on-line accesind pagina https://plati-taxe.uaic.ro/
La ghişeul BRD, studentul va menţiona următoarele date:


- Numele și prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
- Codul numeric personal
- Denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Al. I. Cuza” din Iaşi). Pe chitanţa primita de dvs trebuie sa aveti trecut codul formei de invăţământ după cum urmează;

Învăţământ cu frecvenţă, cod 1221

Învăţământ cu frecvenţă redusă, cod 2215

Master, cod 2403

Doctorat, cod 2548

In cazul în care codul nu este trecut corect, vă rugăm să sesizati bancii, deoarece taxa nu se va regasi în borderouri pentru Facultatea de Drept şi nu va fi înregistrată.

Taxele de şcolarizare, precum şi alte tipuri de taxe se achită la orice ghişeu BRD din ţară.

La ghişeul BRD, studentul va menţiona următoarele date:
- Numele și prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
- Codul numeric personal
- Denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Al. I. Cuza” din Iaşi)
- Tipul studiilor (studii de licenţă/master/doctorat) și forma de învătământ (ZI sau IFR)
- Contul şi banca ( RO44TREZ40620F330500XXXX, TREZORERIA IAŞI; COD FISCAL 4701126),
- Contul şi banca ( RO68BRDE240SV89534452400- orice sucursală BRD DÎN ŢARĂ )
- PENTRU TAXA DE CAZARE :
- Contul şi banca ( RO68TREZ40620F331400XXXX. TREZORERIA IAŞI; COD FISCAL 4701126),
- Contul şi banca ( RO37BRDE240SV89534102400- orice sucursală BRD DIN ŢARĂ )

Tip taxa COD
şcolarizare 31
reînmatriculare 29
taxa reexaminare (examen neinclus în planul de învăţământ) 41
taxa refacere activitate didactică 35
taxa duplicat carnet student/legitimaţie 27
taxa eliberare acte de studii 39
taxă programă analitică 43
taxă examinare finalizare studii 30
taxă admitere 28
taxă înmatriculare 38
taxă testare lingvistică 40
taxă eliberare certificate competenţă lingvistică – licenţă 44

Chitantele cu care achitati taxa de şcolarizare se păstrează de către student, nu trebuie prezentate la secretariat!

Informatii la tel: 0232201102, interior 2588, Anca Netedu
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.