Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

SESIUNE DE RESTANŢE şi MĂRIRI - CURSURI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

vineri , 25 mai 2018
vineri , 25 mai 2018 (actualizat)

SESIUNE DE RESTANŢE şi MĂRIRI:

An IV şi cursanţi (fost an IV, 2016-2017) studii de licenţă: 18-23.06.2018

Anii I-III studii de licenţă: 23-30.06.2018

 

Conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă – studenţii au posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, în anul universitar curent, la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar. Studenţii care nu au promovat disciplinele din anul curent, în urma celor două evaluări finale gratuite, pot susţine reevaluarea cu taxă (a 3-a prezentare).

Studenţii din anul I, studii de licenţă vor achita:

- taxă de reexaminare pentru examenele restante din semestrul I, la a 3-a prezentare, 100 lei, cod 41.

Un student poate beneficia, într-un semestru, de două măriri de notă, fără taxă,  ce se vor susţine numai în semestrul respectiv.

Studenţii din anul II, studii de licenţă vor achita:

 - taxa de refacere a activităţii pentru examenele restante din semestrul I (la a 3-a prezentare), pentru restanţele din anii  anteriori (indiferent de numărul de prezentări) şi diferenţe (pentru studenţii care repetă anul). Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru /30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Discipline cu 6 credite (TGD, Dr. civil, Dr. constituţional, Dr. penal): 250 lei/ex.

Discipline cu 5 credite (Dr. european general, TIC, Dr. roman, Dr. instituţional, Dr. administrativ, DIP, Dr. financiar): 209 lei/ex.

Discipline cu 4 credite (Lb. străină, opţionale, Criminologie): 167 lei/ex.

Un student poate beneficia, într-un semestru, de o mărire de notă, fără taxă, ce se va susţine numai în semestrul respectiv.

Studenţii din anii III-IV şi cursanţii (fostul an IV, 2016-2017), studii de licenţă vor achita:

- taxa de refacere a activităţii pentru examenele restante din semestrul I (la a 3-a prezentare), pentru restanţele din anii  anteriori (indiferent de numărul de prezentări) şi  diferenţe (pentru studenţii care repetă anul). Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru / nr. de discipline -  209 lei/ex.

Un student poate beneficia, într-un semestru, de o mărire de notă, fără taxă, ce se va susţine numai în semestrul respectiv.

 

Studenţii restanţieri vor achita taxele pentru fiecare examen nepromovat la orice unitate BRD:

-         taxă pentru refacere activitate didactică, cod 35;

-         taxă de reexaminare pentru examenele restante din semestrul I, la a 3-a prezentare, cod 41.

 

 Chitanța în copie xerox (pe care vor fi enumerate disciplinele la care se susţin examene) va fi depusă între 4-14.06.2018 la Secretariat FR sau email la .

Studenţii care nu au depus o copie de pe chitanţa care face dovada achitării taxei, nu se vor putea prezenta la sesiunea de restanţe.

 

Studenţii au obligaţia de a se prezenta în anul universitar curent la toate examenele nepromovate pentru care s-au înscris şi au plătit taxa. Această plată a taxei nu poate fi recunoscută în altă sesiune de examene decât în mod excepţional, pe baza unor documente justificative şi a aprobării conducerii facultăţii (eventuala cerere se depune imediat după sesiune).

 

Cursanţii (fost an IV 2016-2017) neînscrişi în semestrul I , trebuie să depună urgent la Secretariat, pînă pe 14.06.2018, fişa de înscriere cursant (formular tip) şi copia chitanţei pentru taxa de refacere a activităţii, în cuantum de 209 lei/restanţă. Taxa se achită la BRD-cod 35. În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii.

În cazul neîndeplinirii acestor formalităţi, cursanţii nu se vor putea prezenta la restanţe.

Dacă până la sfârşitul anului univ. 2017-2018 cursanţii nu-şi vor promova toate examenele restante, vor fi exmatriculaţi.

 

24.05.2018
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.