Română english français

Anunţuri cursuri IFR (Înv. cu Frecvenţă Redusă)

În atenţia studenţilor din anul I, frecvenţă redusă (fişa de înscriere semestrială, carnete)

miercuri 11 oct 2017 (Publicat/Actualizat)

În perioada 11-31 octombrie 2017 studenţii din anul I, FR, sunt invitaţi la Secretariatul facultăţii pentru completarea fişei de înscriere semestrială, precum şi pentru ridicarea carnetului de student. În această perioadă programul de lucru cu publicul va fi luni-vineri - orele 10-12, 13.30-15.30.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SEMESTRIALĂ studii de LICENŢĂ, semestrul I, an universitar 2017-2018, învăţământ cu frecvenţă REDUSĂ

duminică 08 oct 2017 (Publicat/Actualizat)

Alegerea disciplinelor opţionale pentru sem. I, an univ. 2017-2018, se va face până la data de 31 octombrie 2017. Studenţii care nu şi-au ales disciplinele opţionale până la această dată vor fi repartizaţi din oficiu. Fişele semestriale se vor depune la Secretariat FR. Studenţii care nu ajunge la Secretariat pot…

Studenţii din anul IV, FR, care vor efectua practica de specialitate la Tribunalul Iaşi

marți 03 oct 2017 (Publicat/Actualizat)

Studenţii din grupele 1 şi 2 vor efectua practica la Tribunalul  Iaşi (strada Elena Doamna, nr. 1A), domnul judecător Chişcă Iulian. Studenţii se vor prezenta pe data de 6 octombrie 2017, ora 13, la intrarea pentru public, în vederea organizării stagiului de practică.

În atenţia studenţilor de la frecvenţă redusă (IFR) (orar, carnet de student etc)

duminică 01 oct 2017 (Publicat/Actualizat)

Orarul pentru studenţii de la frecvenţă redusă se va afişa, în curând, la avizierul FR al facultăţii, precum şi pe site-ul facultăţii http://laws.uaic.ro/ro/cursuri-invatamant-frecventa-redusa. Cursurile vor fi programate la sfârşit de săptămână (vineri după amiază, sâmbătă, duminică).Toţi studenţii de la IFR sunt rugaţi sa consulte Regulamentele de activitate didactică afişate pe…

Grupe an universitar 2017-2018, studii de licenţă(1-4, IF şi IFR) şi studii de masterat (inclusiv extensiunea BĂLŢI)

vineri 29 sep 2017 (Publicat/Actualizat)

Atenţie: Nu e aprobă cereri de mutare dintr-o grupă în altă grupă decât în cazuri speciale, de exemplu pentru fraţi.

Concurs pentru acordarea Bursei anuale Legatio (Perioada de aplicare: 4-8 septembrie 2017)

marți 26 sep 2017 (Publicat/Actualizat)

În urma analizei aplicaţiilor depuse, se vor oferi două burse Legatio, următorilor studenţi: d-nei Roşu Diana Ioana şi d-nei Slavu Mădălina Andreea. Bursele vor fi acordate în cadrul festivităţii de deschidere a anului universitar 2017-2018.Felicitări tuturor participantilor! Bursa Legatio - A visa nu e doar un drept, ci și o…

În atenţia studenţilor de le frecvenţă redusă (cereri de transfer, de la cursurile cu frecvenţă redusă la cursurile cu frecvenţă (I.F.))

luni 04 sep 2017 (Publicat/Actualizat)

Cererile de transfer, de la cursurile cu frecvenţă redusă la cursurile cu frecvenţă (zi), se pot depune la Secretariat FR, în perioada 4-8 septembrie 2017. Criterii de aprobare: -         Eliberarea de locuri la cursurile cu frecvenţă (zi) -         Situaţia şcolară (fără restanţe)/media anului precedent


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.6865 sec.