Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

Fişa de înscriere pentru sem. II, an univ. 2017-2018, se va depune la Secretariat FR (luni-vineri) până la data de 23.02.2018.

sâmbătă 17 feb 2018 (Publicat/Actualizat)

Fişa de înscriere pentru sem. II, an univ. 2017-2018, se va depune la Secretariat FR (luni-vineri) până la data de 23.02.2018. Se poate depune (până la aceeaşi dată) şi scanată prin email la amaric@uaic.ro (fisierul va fi denumit cu numele dumneavoastră şi anul de studii, de ex. POPESCU AN II)…

Cererile de reînmatriculare în acelaşi an de studiu, pentru semestrul al II-lea, an universitar 2017-2018

sâmbătă 17 feb 2018 (Publicat/Actualizat)

  Cererile de reînmatriculare în acelaşi an de studiu, pentru semestrul al II-lea, an universitar 2017-2018 se pot primi la Secretariat FR în perioada 12-14 februarie 2018, în limita capacităţii de şcolarizare.

ANUNŢ IMPORTANT pentru cursanţi, studii de licenţă (fost an IV ‘16-’17) care nu s-au înscris în septembrie 2017

sâmbătă 17 feb 2018 (Publicat/Actualizat)

  ANUNŢ IMPORTANT pentru cursanţi, studii de licenţă (fost an IV ‘16-’17) care nu s-au înscris în septembrie 2017 Studenţii din anul IV licenţă care la sfârşitul anului univ. 2016-2017 (septembrie 2017)  nu au promovat maxim 5 examene şi nu au fost exmatriculaţi, au statut de  cursant în anul univ.…

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA FRECVENŢĂ REDUSĂ CE VOR FI PROPUŞI LA EXMATRICULARE, REPETENŢI, CURSANŢI LA SFÂRŞITUL ANULUI UNIV. 2016-2017 ŞI A CELOR CU ÎNTRERUPERE DE STUDII ÎN 2016-2017

vineri 16 feb 2018 (Publicat/Actualizat)

Studenţii care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2010 inclusiv, vor depune la reînmatriculare/reînscriere şi un dosar plic cu următoarele documente: - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (original şi copie xerox) - carte de identitate - copie xerox; - certificat de naştere - copie…

Teste cu răspunsuri (barem) - EXAMEN DE LICENŢĂ - 12 februarie 2018 - PROBA 1 (+Anunt contestaţii barem proba 1 - toate contestaţiile formulate la barem au fost respinse)

miercuri 14 feb 2018 (Publicat/Actualizat)

14 februarie 2017, ORA 13.00IN URMA ANALIZĂRII CONTESTAŢIILOR LA BAREM FORMULATE, RAPORTAT LA MOTIVELE INVOCATE DE CONTESTATORI, TOATE CONTESTAŢIILE AU FOST RESPINSE. MOTIVAREA RESPINGERII CONTESTAŢIILOR VA FI AFIŞATĂ SEPARAT. Afişare barem: 12.02.2018 ora 13.30 Contestațiile la barem se pot depune la secretariat sau se pot trimite pe email în termen…

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA CURSURI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ (ANII I-IV, AN UNIV. 2017-2018) SESIUNEA DE RESTANŢE şi MĂRIRI: 8-14.02.2018

luni 22 jan 2018 (Publicat/Actualizat)

Conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă – studenţii  au posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, în anul universitar curent, la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar. Studenţii care nu au promovat disciplinele în anul curent, în urma celor două evaluări finale gratuite, pot…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.