Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

Examenul de diferenţă

miercuri 25 mar 2015 (Publicat/Actualizat)

Conform noului regulament pentru studii universitare de licenţă, studenţii care s-au reînmatriculat sau care au repetat de mai multe ori un an de studiu (vezi lista studenti), au obligaţia să îndeplinească cerinţele rezultate, în urma modificării planurilor de învăţământ. Astfel, cei care au început studiile înainte de 2011-2012, vor susţine…

Discipline la care se va susţine proba scrisă din cadrul examenului de finalizarea studiilor de licenţă

miercuri 25 mar 2015 (Publicat/Actualizat)

Începând cu promoţia 2012 – 2016 disciplinele la care se va susţine proba scrisă din cadrul examenului de finalizarea studiilor de licenţă sunt: - Drept civil ; - Drept penal ; - Drept procesual civil ; - Drept procesul penal.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.