Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

Orar cursuri IFR 2018-2019 - semestrul II

luni 15 apr 2019 (Publicat/Actualizat)

Vă rugăm să verificaţi periodic orarul, deoarece pot surveni modificări (aveţi data ultimei actualizări în antet)!!! LINK GRUPE Legendă:Săptămână impară - prima săptămână (pară - a doua săptămână) - Sala L1 (Facultatea de Fizica, etaj III, dupa Libraria Hamangiu - Amfiteatrul I.1 (Paul Demetrescu) –parter - Intrare principală – stânga…

Tematica pentru examenul de licenţă sesiunea iulie 2019

vineri 29 mar 2019 (Publicat/Actualizat)

În baza Hotărârii Consiliului profesoral din data de 16 februarie 2018 tematica şi bibliografia aferente examenului de licenţă din sesiunea iulie 2019 sunt identice cu cele din sesiunile iulie 2018 şi februarie 2019. TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ sesiunea iulie 2019DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ. PERSOANELETematica:1. Aplicarea legii civile- Aplicarea legii…

SELECȚIE în vederea constituirii unor grupuri de lucru pentru DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI DE PRACTICĂ în Penitenciarul Iași

miercuri 20 mar 2019 (Publicat/Actualizat)

Cercul de Științe Penale (din cadrul Centrului de studii în domeniul ştiinţelor penale „Vespasian Pella”) al Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Penitenciarul Iași anunță: SELECȚIE în vederea constituirii unor grupuri de lucru pentru DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI DE PRACTICĂ (VIZITE INSTITUȚIONALE DE LUCRU)…

Programul „EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

vineri 15 mar 2019 (Publicat/Actualizat)

Detalii privind Programul „EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare puteţi afla accesând documentul atasat "metodologie_achizitie_pc_euro200.pdf".   Documente necesare Întocmirii dosarului: Cerere tip (document atasat "model_cerere_euro_200.doc"); Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului; Copii ale certificatelor de naștere sau…

Anunţ pentru studenţii din actualul an III de studiu (an universitar: 2018-2019), pentru alegerea lucrării de licenţă la disciplina Drept penal – partea generală sau la disciplina Criminologie

duminică 24 feb 2019 (Publicat/Actualizat)

  Studenţii din actualul an III de studiu (an universitar: 2018-2019) din ciclul de studii de Licență (I.F. / I.F.R.),  care doresc să opteze pentru o lucrare de licenţă la disciplina Drept penal – partea generală sau la disciplina Criminologie, (coordonator științific – d-na. conf. univ. dr. Maria-Ioana Mărculescu-Michinici) în…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.