Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

Grupe an universitar 2018-2019, studii de licenţă(1-4, IF şi IFR) şi studii de masterat (1-2) (inclusiv extensiunea BĂLŢI)

luni 01 oct 2018 (Publicat/Actualizat)

Atenţie: Nu e aprobă cereri de mutare dintr-o grupă în altă grupă decât în cazuri speciale, de exemplu pentru fraţi.

În atenţia studenţilor de la frecvenţă redusă (IFR)

vineri 28 sep 2018 (Publicat/Actualizat)

Orarul pentru studenţii de la frecvenţă redusă se va afişa, în curând, la avizierul FR al facultăţii, precum şi pe site-ul facultăţii http://laws.uaic.ro/ro/cursuri-invatamant-frecventa-redusa. Cursurile vor fi programate la sfârşit de săptămână (vineri după amiază, sâmbătă, duminică). Toţi studenţii de la IFR sunt rugaţi sa consulte Regulamentele de activitate didactică afişate…

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR PROPUŞI LA EXMATRICULARE,REPETENŢI, CURSANŢI LA SFÂRŞITUL ANULUI UNIV. 2017-2018 ŞI A CELOR CU ÎNTRERUPERE DE STUDII ÎN 2017-2018

luni 06 aug 2018 (Publicat/Actualizat)

1. Anul I licenţă Studenţii propuşi la exmatriculare (cei care au discipline nepromovate însumând  30 sau mai mult de 30 credite şi cei care nu au achitat taxa) se vor putea reînmatricula (în limita capacităţii de şcolarizare) prin depunerea la Secretariat, în perioada 3-6 septembrie 2018, a cererii de reînmatriculare…

16-26 iulie 2018: Eliberare diplome de licenţă pentru absolvenţii învăţământului cu frecvenţă redusă, sesiunea iulie 2017

luni 16 iul 2018 (Publicat/Actualizat)

Diplomele de licenţă pentru absolvenţii învăţământului cu frecvenţă redusă sesiunea iulie 2017 se vor elibera în intervalul 16 - 26 iulie 2018, cu respectarea cerinţelor de la Biroul Acte de studii. http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/

Rezultate Examen de LICENŢĂ, iulie 2018

luni 09 iul 2018 (Publicat/Actualizat)

Programarea pentru examenul de licenţă - proba 2

joi 05 iul 2018 (Publicat/Actualizat)

Rezultate proba 1, EXAMEN DE LICENŢĂ, 2 iulie 2018

joi 05 iul 2018 (Publicat/Actualizat)

Candidații pot formula contestații la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afișarea acestora (4 IULIE 2018 ora 12.00) Contestațiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa drept@uaic.ro. În cazul în care sunt trimise prin e-mail, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular,…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.