Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

Orar cursuri IFR 2017-2018 - semestrul I

miercuri , 04 octombrie 2017
joi , 11 Ianuarie 2018 (actualizat)

Vă rugăm să verificaţi periodic orarul, deoarece pot surveni modificări (aveţi data ultimei actualizări în antet)!!!

În atenţia studenţilor din anul I, FR

Orele programate pe data 25 noiembrie 2017, 8-14, amf. P. Bogdan, la disciplina opţională Organizarea sistemului judiciar, an I, FR, se reprogramează pe 16 decembrie, orele 8-14, amf. P3.

Orele programate pe data 16 decembrie 2017, 14-16, lab. info 1., la disciplina Competenţe T.I.C., an I, FR, se reprogramează pe 12 ianuarie, orele 16-18, Amf. III.9.

În atenţia studenţilor din anul III, FR

Orele programate pe data 14 ianuarie 2018, 8-12, amf. II.6,  la disciplina Managementul sistemului judiciar, an III, FR, se reprogramează pe 07.01.2018, 10-14, amf. P10.

Orele programate pe data 15 decembrie 2017, 16-20, lab. info 1, la disciplina opţională Tehnologii Web pentru jurişti, an III, FR, se reprogramează pe 10 decembrie, orele 16-20, lab. info 1.

Orele programate pe data 9 decembrie 2017, 10-12, amf. II.4, la disciplina Drept penal special, an III, FR, se reprogramează pe 13 ianuarie, orele 12-14, amf. I.1.


Legendă:

Săptămână impară - prima săptămână (pară - a doua săptămână)

- Amfiteatrul I.1 (Paul Demetrescu) –parter - Intrare principală – stânga (după ușă pe coridor) – capăt coridor - dreapta
- Amfiteatrul III.9 (Matei Cantacuzino) (etaj II) - Intrare fântâna arteziană – (demisol) – pe scări – parter(I.1) respectiv etajul II (III.9)
- Amfiteatrul P10 (Dimitrie Alexandrescu) și Sală seminar Traian Ionașcu - Intrare principală – stânga (pe ușa de lângă registratură) – pe scări –etajul 1 –stânga – stânga - Sala Paşilor Pierduţi - coridor de lângă scările spre Rectorat
- Intrare secundară (stație autobuz) - Sala Paşilor Pierduţi - coridor de lângă scările spre Rectorat
- Amfiteatrul M. Eliescu, Laborator Criminalistică - Intrare principală - în spatele Registraturii (stânga) –se coboară - demisol – stânga; - Intrare fântâna arteziană – (demisol) – dreapta – stânga
- Laborator Informatică , S1(sală seminar), S2(sală seminar), Sala ELSA, Birou relaţii internaţionale - Intrare principală - în spatele Registraturii (stânga) –se coboară - demisol – în fața scărilor - Sala Elsa – stânga
- Intrare fântâna arteziană – (demisol) – dreapta – stânga –capăt hol după ușă –stânga
- S4 (sală seminar) - Corp B (FEEA) prima la dreapta ; la primul rând de uşi cu geam termopan de pe stânga se coboară 2 etaje; în holul în care se intră se face stânga
- S6(sală seminar) - Intrare principală, dreapta pe lângă Catedra de Germană, Facultatea de Litere
- Amfiteatrul II.6 - Intrare principală – stânga (pe ușa de lângă registratură) – pe scări –etajul 1 –înainte –stânga - stânga ; Intrare fântâna arteziană (demisol) – pe scări etajul la etajul 1 – stânga - după - -Secretariatul Facultăţii de Matematică - stânga – înainte
- Sală seminar Vespasian Pella – Intrare principală – stânga (pe ușa de lângă registratură) – pe scări –etajul III –înainte – stânga – capăt coridor - stânga ; - Intrare fântâna arteziană (demisol) – pe scări etajul la etajul III – dreapta
CSE-1 - Centrul de Studii Europene (În faţa căminului C5, lângă terasa "La balena", parcul Titu Maiorescu)

Detalii suplimentare localizare săli !!!!
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.