Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

În atenţia studenţilor de la frecvenţă redusă (IFR) (orar, carnet de student etc)

duminică , 01 octombrie 2017
duminică , 01 octombrie 2017 (actualizat)

Orarul pentru studenţii de la frecvenţă redusă se va afişa, în curând, la avizierul FR al facultăţii, precum şi pe site-ul facultăţii http://laws.uaic.ro/ro/cursuri-invatamant-frecventa-redusa. Cursurile vor fi programate la sfârşit de săptămână (vineri după amiază, sâmbătă, duminică).

Toţi studenţii de la IFR sunt rugaţi sa consulte Regulamentele de activitate didactică afişate pe site-ul facultăţii, astfel:

- Pentru anul I de studiu – Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor - ciclul de studii universitare de licenţă, aprobat în şedinţa Senatului UAIC din 27 iunie 2017
- Pentru anul II de studiu – Regulamentul studiilor universitare de licenţă, aprobat în şedinţa Senatului UAIC din 25 septembrie 2014, revizuit în şedinţa Senatului UAIC din 30 iunie 2016
- Pentru anii III şi IV de studii – Regulamentul studiilor universitare de licenţă, aprobat în şedinţa Senatului UAIC din 25 septembrie 2014

Studenţii din anii I şi II vor studia aceeaşi limbă străină în cei doi ani de studii.

Studenţii din anul I vor ridica carnetul de student (cu numărul matricol) şi fişa de înscriere semestrială de la Secretariat FR, într-o perioadă ce va fi afişată la avizier şi pe site-ul facultăţii.
De asemenea, studenţii din anul I îşi pot desemna un şef de an şi vor comunica Secretariatului FR datele de contact până pe 23 octombrie 2017.

Studenţii care nu au la dosar actele în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) sunt rugaţi să le aducă la Secretariat până pe 31 octombrie 2017.
În situaţia în care sunt studenţi  la a doua facultate, în cadrul Universităţii “AL. I. Cuza” Iaşi, vor aduce o copie xerox de pe diploma de bacalaureat şi foaia matricolă sau copie legalizată (pentru cei care sunt studenţi în afara universităţii) şi o adeverinţă de student de la Secretariatul facultăţii, cu menţiunea că diploma de bacalaureat şi foaia matricolă sunt în original la facultatea respectivă.

Studenţii din anul I înscrişi la a doua facultate sunt obligaţi să depună la dosar diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original până pe 31 octombrie 2017.

Studenţii din anul I care doresc eliberarea permisului de intrare la Biblioteca Facultăţii de Drept se vor adresa Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi cu urmatoarele documente: cartea de identitate, o fotografie, taxa pentru permis care se achită la bibliotecă. Secretariatul facultăţii nu eliberează adeverinţe,  deoarece la Biblioteca Centrală  se află lista alfabetică a studenţilor.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.