Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA CURSURI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ (ANII I-IV, AN UNIV. 2017-2018) SESIUNEA DE RESTANŢE şi MĂRIRI: 8-14.02.2018

luni , 22 Ianuarie 2018
luni , 22 Ianuarie 2018 (actualizat)

Conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă – studenţii  au posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, în anul universitar curent, la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar. Studenţii care nu au promovat disciplinele în anul curent, în urma celor două evaluări finale gratuite, pot susţine reevaluarea cu taxă (a 3-a prezentare).

De asemenea, restanţele din anii anteriori se susţin cu taxă pentru refacerea activităţii didactice, indiferent de numărul de prezentări în sesiunile precedente.

Taxa pentru refacerea activităţii didactice la o disciplină (studii de licenţă) se stabileşte astfel: taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Anii I-II - taxele pentru examenele restante din anii anteriori şi diferenţele (pentru cei care repetă anul) se calculează în funcţie de numărul de credite al disciplinelor:

Discipline cu 6 credite (TGD, Dr. civil, Dr. constituţional, Dr. penal): 250 lei/ex.

Discipline cu 5 credite (Dr. european general, TIC, Dr. roman, Dr. instituţional, Dr. administrativ, DIP, Dr. financiar): 209lei/ex.

Discipline cu 4 credite (Lb. străină, opţionale, Criminologie): 167 lei/ex.

 

Anii III-IV - taxe examene restante şi diferenţe din anii  anteriori: 209 lei/ex.

Studenţii restanţieri vor achita taxele pentru fiecare examen nepromovat la orice unitate BRD, taxă refacere activitate didactică, cod 35.

Chitanța în copie xerox (pe care vor fi enumerate disciplinele la care se susţin examene) va fi depusă între 22.01-01.02.2018 la Secretariat FR (se poate trimite şi scanată prin email la ).

Studenţii care nu au depus o copie de pe chitanţa care face dovada achitării taxei de refacere a activităţii didactice, nu se vor putea prezenta la sesiunea de restanţe.

Studenţii au obligaţia de a se prezenta în anul universitar curent la toate examenele nepromovate pentru care s-au înscris şi au plătit taxa de activitate didactică. Această plată a taxei nu poate fi recunoscută în altă sesiune de examene decât în mod excepţional, pe baza unor documente justificative şi a aprobării conducerii facultăţii.

Conform Regulamentului de activitate didactică licenţă, un student poate beneficia, într-un semestru, de o singură mărire de notă ce se va susţine numai în semestrul respectiv. Excepţie face anul I, unde un student poate beneficia, într-un semestru, de două măriri de notă.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.