Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SEMESTRIALĂ studii de LICENŢĂ, semestrul I, an universitar 2017-2018, învăţământ cu frecvenţă REDUSĂ

duminică , 08 octombrie 2017
duminică , 08 octombrie 2017 (actualizat)

Alegerea disciplinelor opţionale pentru sem. I, an univ. 2017-2018, se va face până la data de 31 octombrie 2017.

Studenţii care nu şi-au ales disciplinele opţionale până la această dată vor fi repartizaţi din oficiu.

Fişele semestriale se vor depune la Secretariat FR. Studenţii care nu ajunge la Secretariat pot depune fisa prin fax - 0232/201872 sau scanată prin email (in PDF, faţă/verso cu numele si anul de studii) la: amaric@uaic.ro (la care veţi primi confirmare).

Studenţii din anii II-IV care au discipline restante din anii anteriori si la care vor merge în sesiunea de restanţe din februarie 2018 vor completa şi rubrica cu discipline restante.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.