Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

ANUNŢ IMPORTANT pentru cursanţi, studii de licenţă (fost an IV ‘16-’17) care nu s-au înscris în septembrie 2017

luni , 22 Ianuarie 2018
sâmbătă , 17 februarie 2018 (actualizat)

 

ANUNŢ IMPORTANT pentru cursanţi, studii de licenţă

(fost an IV ‘16-’17) care nu s-au înscris în septembrie 2017

Studenţii din anul IV licenţă care la sfârşitul anului univ. 2016-2017 (septembrie 2017)  nu au promovat maxim 5 examene şi nu au fost exmatriculaţi, au statut de  cursant în anul univ. 2017-2018.

Aceştia trebuie să depună urgent la Secretariat, pînă pe 25.01.2018, fişa de înscriere cursant (formular tip) şi copia chitanţei pentru taxa de refacere a activităţii, în cuantum de  209 lei/restanţă la studii de licenţă. Taxa se achită la BRD-cod 35. În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii.

În cazul neîndeplinirii acestor formalităţi, cursanţii nu se vor putea prezenta la restanţe.

Sesiunea de examene pentru cursanţi va fi în perioada  20.01-04.02.2018.

Dacă până la sfârşitul anului univ. 2017-2018 cursanţii nu-şi vor promova toate examenele restante, vor fi exmatriculaţi.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.