Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

Anunţ reînmatriculări sem II 2019-2020

vineri , 14 februarie 2020
vineri , 14 februarie 2020 (actualizat)

Cererile de reînmatriculare în acelaşi an de studiu, pentru semestrul al II-lea, an universitar 2019-2020 (doar pentru studenţii exmatriculaţi şi care nu s-au reînmatriculat în septembrie 2019) se vor depune la Secretariat FR, în perioada 17-19 februarie 2020.

În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.