Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

Alegerea disciplinelor opţionale pentru sem. I, an univ. 2018-2019 (IFR)

joi , 04 octombrie 2018
joi , 04 octombrie 2018 (actualizat)

Alegerea disciplinelor opţionale pentru sem. I, an univ. 2018-2019, se va face până la data de 17 octombrie 2018.

Fişele semestriale se vor depune la Secretariat FR. Studenţii care nu pot ajunge la Secretariat pot depune fisa prin fax la 0232/201872 sau scanată la adresa amaric@uaic.ro (veţi primi confirmare). Fişa scanată trebuie să fie semnată de titular.

 Studenţii din anii II-IV care au discipline restante din anii anteriori si la care vor merge în sesiunea de restanţe din februarie 2019 vor completa şi rubrica cu discipline restante.

Necompletarea fişei constituie motiv de exmatriculare.

Nu se mai fac modificări la opţionale după depunerea fişei la Secretariat.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.