Română english français

Anunţuri cursuri IF (Învăţământ cu Frecvenţă)

Programul Naţional „Tabere Studenţeşti 2017 ” (Cerere + Metodologie)

luni , 24 aprilie 2017
marți , 25 aprilie 2017 (actualizat)

Criterii de eligibilitate:

Pot depune cerere studenţii de la IF, finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile de licenţă şi masterat, integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2015-2016, excepţie - studenţii din anul I, care trebuie să fie integralişti pe semestrul 1 al anului universitar în curs 2016-2017), în vârstă de până la 35 de ani.

În cazul studenţilor cazuri sociale (studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale) ierarhizarea se face pe criterii sociale, criteriul de student integralist nu se aplică, iar numărul total de locuri va reprezenta maximum 20 % din totalul locurilor.

CALENDAR DE DESFĂŞURARE

    Cererile (Anexa 4) se descarcă de pe site, se completează şi se depun în timpul programului de lucru cu publicul, la cabinetul nr. 36 (lângă laboratorul de criminalistică, la doamna secretar Ancuţa Netedu) sau pot fi trimise scanate (completate şi semnate, obligatoriu în format pdf) la adresa de mail , în perioada  24 aprilie - 22 mai 2017. Cererile ce nu respectă modelul Anexei 4 vor fi respinse.
    23-27 mai 2017 - afişarea listelor cu toţi studenţii care au depus cereri, ordonate după medii şi componenţa nominală a comisiei de selecţie a beneficiarilor de locuri de tabere.
    5-8 iunie 2017 - întocmirea procesului verbal de selecţie a studenţilor beneficiari de tabără şi a celor care sunt rezervă.
    9 iunie 2017 - afişarea procesului verbal de selecţie a studenţilor beneficiari de tabără.
    10-11 iunie 2017 - depunere de contestaţii (pe e-mail ).
    16 iunie 2017, ora 16.00 - afişarea listei finale.
    21-23 iunie 2017 (data, ora şi sala se vor afişa în timp util) - întâlnirea cu beneficiarii locurilor de tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student vizat la zi (original şi copie), precum şi CI/BI/paşaport (original şi copie).
   26 iunie 2017  – afişarea listei finale + locaţie + serie.
    29 iunie 2017  – transmiterea documentaţiei către Universitate.

Mediile de selecţie sunt:
    anul I licenţă şi I master – media din semestrul I al anului universitar 2016/2017
    anii II, III licenţă şi anul II master – media din anul universitar 2015/2016

Serii:
    Seria I – 16.07 – 21.07.2017
    Seria II – 21.07 – 26.07.2017
    Seria III – 26.07 – 31.07.2017
    Seria IV – 31.07 – 5.08.2017
    Seria V – 5.08 – 10.08.2017
    Seria VI – 10.08 – 15.08.2017
    Seria VII – 15.08 – 20.08.2017
    Seria VIII – 20.08 – 25.08.2017
    Seria IX – 25.08 – 30.08.2017

Criteriile de repartizare a locurilor în tabere sunt cuprinse în METODOLOGIE
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.