Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

SELECȚIE în vederea constituirii unor grupuri de lucru pentru DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI DE PRACTICĂ (VIZITĂ INSTITUȚIONALĂ DE LUCRU) în Penitenciarul Iași

luni , 22 octombrie 2018
joi , 01 noiembrie 2018 (actualizat)

Activitatea se adresează studenților Facultății de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, aflați în actualul an IV de studii de Licență (5 locuri: I.F. + I.F.R.), precum și studenților masteranzi de la specializarea Științe Penale – anul I (5 locuri) și anul II (5 locuri) – respectiv studenților masteranzi de la specializarea Carieră Judiciară (5 locuri). În urma procesului de selecție urmează a se forma 4 grupe, a câte 5 studenți fiecare (în total vor fi selectate 20 de persoane), care vor desfășura o serie de activități specifice, de tip practic, în cadrul Penitenciarului Iași, în semestrul I al anului universitar curent (2018-2019). Selecția va consta în susținerea unui test grilă, de verificare a cunoștințelor candidaților în materie execuțional-penală. Testarea va avea loc miercuri, 31 octombrie 2018, cu începere de la ora 14 (intervalul orar 14-16), în amf. I.1.

(Pentru studenții din anii II și III – studii de licență, se va organiza o selecție similară în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. La selecție nu se pot înscrie studenții care au fost selectați și au participat deja, anterior, la această activitate, în sem. al II-lea din anul universitar 2017-2018.)

 

Tematica pentru test:

-         Dispozițiile privind sancțiunile penale și individualizarea acestora, precum și cauzele de înlăturare sau modificare a executării pedepsei, cuprinse în Codul penal (la zi): Titlurile III, V și VIII din Partea generală a Codului penal (Legea nr. 286/2009, publicată în M. Of. nr. 510 din 2009);

-         Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii (republicată în M. Of. nr. 287/2014) – forma la zi;

-         Legea nr. 254/2013, privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (publicată în M. Of. nr. 514/2013) – forma la zi;

-         H.G. nr. 157/2016, de aprobare a  Regulamentului de aplicare a <LLNK 12013   254 10 201   0 18>Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (publicată în M. Of. nr. 271/2016) – forma la zi.

 

Actele normative care formează tematica (exceptând dispozițiile din Codul penal) vor fi disponibile spre consultare și pe site-ul Facultății de Drept (https://laws.uaic.ro/), alăturat prezentului anunț.

Înscrierea pentru participarea la testul de selecție se face prin completarea listei de înscriere care se găsește la Secretariatul (I.F.) Facultății de Drept din cadrul U.A.I.C. Iași (în programul de lucru cu publicul), până luni, 29.10.2018 (inclusiv).

 

Lect. univ. dr. Mihai Dunea
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.