Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

RECRUTARE în vederea completării grupurilor de DESFĂȘURARE A UNOR ACTIVITĂȚI DE PRACTICĂ (VIZITĂ INSTITUȚIONALĂ DE LUCRU) în Penitenciarul Iași

joi , 01 noiembrie 2018
joi , 01 noiembrie 2018 (actualizat)

Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Cercul de Științe Penale (din cadrul Centrului de studii în domeniul ştiinţelor penale „Vespasian Pella”) anunță: RECRUTARE în vederea completării grupurilor de DESFĂȘURARE A UNOR ACTIVITĂȚI DE PRACTICĂ (VIZITĂ INSTITUȚIONALĂ DE LUCRU) în Penitenciarul Iași

Ca urmare a neocupării tuturor locurilor de practică disponibile, în urma selecției anunțate pentru data de 31 oct. 2018, se prelungește perioada de înscriere, sens în care invităm studenții din anul IV de Licență și masteranzii Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, interesați de desfășurarea acestei activități, să se înscrie pentru participare, până miercuri, 7 noiembrie 2018 (inclusiv), prin e-mail trimis pe adresa: (cu titlul – Înscriere practică Penitenciar Iași), în care să precizeze: numele, ciclul de studii și forma de învățământ, grupa. În măsura în care solicitările vor depăși numărul de locuri vacante (13 locuri), se va efectua o departajare, sub formă de test grilă de verificare a cunoștințelor candidaților în materie execuțional-penală. Date privind programarea eventualului test de departajare se vor afișa ulterior încheierii perioadei de înscriere - prelungită, numai în măsura în care se va impune aceasta.
Tematica pentru potențialul test:
-    Dispozițiile privind sancțiunile penale și individualizarea acestora, precum și cauzele de înlăturare sau modificare a executării pedepsei, cuprinse în Codul penal (la zi): Titlurile III, V și VIII din Partea generală a Codului penal (Legea nr. 286/2009, publicată în M. Of. nr. 510 din 2009);
-    Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii (republicată în M. Of. nr. 287/2014) – forma la zi;
-    Legea nr. 254/2013, privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (publicată în M. Of. nr. 514/2013) – forma la zi;
-    H.G. nr. 157/2016, de aprobare a  Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (publicată în M. Of. nr. 271/2016) – forma la zi.

Actele normative care formează tematica (exceptând dispozițiile din Codul penal) sunt disponibile spre consultare și pe site-ul Facultății de Drept (https://laws.uaic.ro/), alăturat prezentului anunț.

Lect. univ. dr. Mihai Dunea
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.