Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

PRESELECŢIE PENTRU PROBA DE DREPT PENAL A HEXAGONULUI FACULTĂŢILOR DE DREPT, ediţia 2018, Sibiu

miercuri , 29 noiembrie 2017
miercuri , 29 noiembrie 2017 (actualizat)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANUL al III-lea şi al IV-lea

– studii de LICENŢĂ – învăţământ cu frecvenţă (I.F. - ZI) !!!

JOI, 14 DECEMBRIE 2017, ORA 1000, în sala S1, SE VA DESFĂŞURA PRESELECŢIA PENTRU FORMAREA GRUPULUI DE LUCRU DIN CADRUL CĂRUIA SE VA SELECTA ECHIPA STUDENŢEASCĂ PARTICIPANTĂ (ca reprezentantă a Facultăţii de Drept a Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi) LA PROBA DE DREPT PENAL A HEXAGONULUI FACULTĂŢILOR DE DREPT, ediţia 2018, Sibiu !

SUNT AŞTEPTAŢI A PARTICIPA TOŢI STUDENŢII INTERESAŢI (care nu vor fi plecaţi în străinătate, cu burse de studiu, în sem. al II-lea al anului universitar 2017-2018) şi în special acei STUDENŢI CARE AU PROMOVAT CU NOTE MAXIME EXAMENELE DE DREPT PENAL (susţinute până în prezent)! Din cadrul grupului de lucru vor face parte, de drept, membrii activi ai echipei participante la proba de drept penal din cadrul ediției anterioare (Chișinău, 2017).

TEMATICA

DREPT PENAL PARTEA GENERALĂ

 1. Infracţiunea. Dispoziţii generale (conţinutul infracţiunii): art. 15-17 Cod penal
 2. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate: art. 18-31 Cod penal
 3. Formele infracţiunii după fazele de desfăşurare a activităţii infracţionale: art. 32-34 Cod penal
 4. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni: art. 35-45 Cod penal
 5. Autorul şi participanţii: art. 46-52 Cod penal
 6. Individualizarea judiciară. Criterii generale. Circumstanţe atenuante şi agravante. Concursul de cauze de atenuare şi de agravare: art. 74-79 Cod penal
 7. Răspunderea penală a persoanei juridice (fără sancţiuni): art. 135-136 Cod penal, art. 146-151 Cod penal.
 8. Cauzele care înlătură răspunderea penală: art. 152-159 Cod penal
 9. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei: art. 160-164 Cod penal, Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura graţierii

10. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării: art. 165-171 Cod penal

11. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală: art. 172-174, 177, 179, 183, 186-187 Cod penal

DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ

 1. Infracţiuni contra vieţii: art. 188-192 Cod penal
 2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii: art. 193-196 Cod penal
 3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie: art. 199-200 Cod penal
 4. Agresiuni asupra fătului: art. 201-202 Cod penal
 5. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: art. 205-207 Cod penal
 6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: art. 218-221 Cod penal
 7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private: art. 224-225 Cod penal.
 8. Infracţiuni contra patrimoniului: art. 228-234, art. 236-238, art. 242-244 şi art. 248 Cod penal
 9. Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253-256 Cod penal.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.