Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

Preselecție - Hexagonul Facultăților de Drept – București - 2019

joi , 11 octombrie 2018
joi , 11 octombrie 2018 (actualizat)

Preselecție - Hexagonul Facultăților de Drept – București / 2019

Proba științifică de DREPT PENAL

 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANUL al III-lea şi al IV-lea  – studii de LICENŢĂ – învăţământ cu frecvenţă (I.F. = ZI) din cadrul Facultății de Drept a Univ. „Al. I. Cuza” din Iași

 

MARȚI, 30 OCTOMBRIE 2018, ORA 1200, în amf. II.6, SE VA DESFĂŞURA PRESELECŢIA PENTRU FORMAREA ECHIPEI STUDENŢEȘTI CE VA PARTICIPA (reprezentând Facultatea de Drept a Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi)

LA PROBA DE DREPT PENAL A HEXAGONULUI FACULTĂŢILOR DE DREPT, ediţia (aprilie) 2019, București !

SUNT AŞTEPTAŢI A PARTICIPA TOŢI STUDENŢII INTERESAŢI (care nu vor fi plecaţi în străinătate, cu burse de studiu, în sem. al II-lea al anului universitar 2018-2019!) şi în special acei STUDENŢI CARE AU PROMOVAT CU NOTE MAXIME EXAMENELE DE DREPT PENAL (susţinute până în prezent)!

 

Tematica și bibliografia (orientativă) pentru preselecție sunt:

1. Drept Penal Partea Generală

 a. Tematica

 1. Infracțiunea. Dispoziţii generale (conținutul infracțiunii): art. 15-17 Cod penal.
 2. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate: art. 18-31 Cod penal.
 3. Formele infracțiunii după fazele de desfășurare a activității infracționale: art. 32-34 C. penal
 4. Unitatea şi pluralitatea de infracțiuni: art. 35-45 Cod penal.
 5. Autorul şi participanții: art. 46-52 Cod penal.
 6. Individualizarea judiciară. Criterii generale. Circumstanțe atenuante şi agravante. Concursul de cauze de atenuare şi de agravare: art. 74-79 Cod penal.
 7. Răspunderea penală a persoanei juridice (fără sancțiuni): art. 135-136 Cod penal, art. 146-151 Cod penal.
 8. Cauzele care înlătură răspunderea penală: art. 152-159 Cod penal.
 9. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei: art. 160-164 Cod penal, Legea nr. 546/2002 privind grațierea şi procedura grațierii.
 10. Cauzele care înlătură consecințele condamnării: art. 165-171 Cod penal.
 11. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală: art. 172-174, 177, 179, 183, 186-187 Cod penal.

 

b. Bibliografie

-           Codul penal intrat în vigoare la 1 februarie 2014 (cu modificările la zi);

-           Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a Codului penal, extras, art. 238 – 242.

-           L.V. Lefterache, Drept penal. Partea generală. Curs pentru studenții anului II, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016;

-           C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal român – Partea generală, ediția a 2-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;

-           F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală, vol. 1, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;

-           F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală, vol. 2, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018;

-           T. Toader, M.-I. Michinici, R. Răducanu, A Crişu-Ciocîntă, S. Răduleţu, M. Dunea, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014;

-           C. Butiuc, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2014;

-           V. Paşca, Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

-           Maria-Ioana Mărculescu-Michinici, Mihai Dunea, Drept penal. Partea generală. Curs teoretic în domeniul licenței (I), Ed. Hamangiu, București, 2017.

 2. Drept Penal Partea Specială

 a. Tematica

 1. Infracțiuni contra vieții: art. 188-192 Cod penal.
 2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății: art. 193-196 Cod penal.
 3. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie: art. 199-200 Cod penal.
 4. Infracțiuni contra libertății şi integrității sexuale: art. 218 Cod penal.
 5. Infracțiuni contra patrimoniului: art. 228-234, art. 236, art. 237 Cod penal.

 

b. Bibliografie

-           V. Cioclei, Infracțiuni contra persoanei, în G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F. Vasile,  Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2016;

-           V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei şi contra patrimoniului, ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017;

-           S. Bogdan, D.A. Şerban, G. Zlati, Noul Cod penal. Partea specială. Analize, explicații comentarii. Perspectiva clujeană, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;

-           T. Toader, M.-I. Michinici, R. Răducanu, A Crişu-Ciocîntă, S. Răduleţu, M. Dunea, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014.

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.