Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

PRE-CAZARE pentru anul universitar 2017-2018

vineri , 19 mai 2017
vineri , 19 mai 2017 (actualizat)

Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat, care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele Universităţii pentru anul universitar 2017-2018 vor completa on-line, FORMULARUL(click) de înregistrare a cererilor de pre-cazare, până la data de 1 iulie 2017.

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): "studenţii care nu completează tabelul de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti."

Detalii despre spaţiile de cazare se pot găsi la adresa: http://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Studenţii care solicită cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii (inclusiv caz surori sau soră/frate) şi studenţii familişti vor completa formularul, dar îşi vor depune şi dosare, după cum urmează:

  • dosarele pentru cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii (inclusiv caz surori sau soră/frate) (art. 14 şi art. 24 din Regulamentul de cazare) se vor depune la cabinetul nr. 36, corp A, demisol (lângă Laboratorul de Criminalistică), la D-na secretar Ancuţa NETEDU, până la data de 26 iunie 2017.
  • dosarele pentru studenţii familişti se vor depune la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti (DSSS) (căminul C12 – complex studenţesc Codrescu cam 5 - parter) până la data de 26 iunie 2017 (cf. art. 27 din Regulamentul de cazare).Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.