Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

Deciziile Rectorului de exmatriculare din data de 31.03.2020 pentru studii de licenţă şi studii de masterat

vineri 10 apr 2020 (Publicat/Actualizat)

A fost emisă Decizia Rectorului de exmatriculare din data de 31.03.2020 pentru următorii studenţi de la studii de licenţă: 31030501SL060580 310340101RSL171073 310340101RSL171077 310340101RSL171141 310340101RSL171184 310340101RSL181018 310340101RSL181208 310340101RSL191014 310340101RSL191036 310340101RSL191077 310340101RSL191079 310340101RSL191183 310340101RSL191207 310340101RSL191229 310340101RSL191242 310340101RSL191290 A fost emisă Decizia Rectorului de exmatriculare din data de 31.03.2020 pentru următorii studenţi de…

Liste finale BURSE semestrul al II-lea, an universitar 2019-2020

marți 07 apr 2020 (Publicat/Actualizat)

Diferențele față de listele preliminare (provizorii) sunt determinate de:• Retragerea de pe lista studentilor bursieri a d-rei MIRCEA A. CORNELIA-GEANINA – anul I Criminalistică, care a renunțat la bursă, astfel că la specializarea respectivă ŞPAIUC E. ANDREEA primește bursă integrală, în loc de parțială și este adaugată cu bursă parțială…

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ pentru sesiunile iulie 2020 şi februarie 2021

marți 31 mar 2020 (Publicat/Actualizat)

Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept din data de 27 martie 2020 TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ pentru sesiunile iulie 2020 şi februarie 2021 DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ. PERSOANELE Tematica: 1. Aplicarea legii civile - Aplicarea legii civile în timp - Aplicarea legii civile în spațiu - Aplicarea legii…

Studii de masterat: depunere diplomă de licenţă şi supliment la diplomă

marți 10 mar 2020 (Publicat/Actualizat)

Studenţii înmatriculaţi la studii universitare de master, absolvenţi de alte universităţi decât Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, sunt rugaţi să depună urgent, la Secretariat, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, original şi copie xerox.

Clasament buget- taxă pentru semestrul II (Liste finale)

miercuri 04 mar 2020 (Publicat/Actualizat)

Eventualele contestaţii vă rugăm să le faceţi pâna pe 03.03.2020  la Cabinet 36, doamna Anca Netedu, telefon 0232201380. Pentru studenţii cu acelaşi punctaj, criteriile de departajare sunt: 1. Studentul trebuie să fie integralist în urma sesiunii de examene, 2. Punctajul obţinut din măriri, 3. Punctajul obţinut din restanţe, 4. Punctajul…

Selecţie Hexagon 2020

miercuri 26 feb 2020 (Publicat/Actualizat)

Eliberare adeverinţe de absolvire, licenţă şi disertaţie februarie 2020

luni 24 feb 2020 (Publicat/Actualizat)

Adeverinţele de absolvire se eliberează personal sau altei persoane doar cu procură notarială, începând cu data de 25 februarie 2020, de la Secretariat, în timpul programului de lucru cu publicul. Absolvenţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi fişa de lichidare vizată integral (formularul se ridică de la secretariat, în cazul…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.