Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

PV privind soluţionarea contestaţiilor la baremul probei scrise a simulării examenului de licenţă

marți 14 mai 2019 (Publicat/Actualizat)

PROCES VERBAL din 13.05.2019 privind soluționarea contestațiilor formulate la testul grilă din cadrul probei scrise a simulării examenului de licență din data de 09.05.2019 Analizând contestațiile depuse, comisia a constatat și hotărât următoarele: Au fost depuse 3 contestații cu privire la întrebarea nr. 3 G1, 9 G2, 9 G3, 3 G4 În urma analizării…

BAREM - SIMULARE EXAMEN DE LICENŢĂ - 9 MAI 2019

joi 09 mai 2019 (Publicat/Actualizat)

Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la afișarea acestuia (9 MAI 2019 ora 14.15) Pentru contestaţii se va folosi formulatul ataşat şi se va completa un formular distinct pentru fiecare întrebare contestată. Contestațiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin…

Repartizarea candidaţilor pentru simularea din data de 9 mai 2019

marți 07 mai 2019 (Publicat/Actualizat)

Anunţ pentru candidaţii înscrişi   Toţi candidaţii trebuie să fie prezenți joi, 09.05.2019, la sălile în care au fost repartizați, la ora 9:00. Accesul în săli se va face în intervalul 9:00-9:30. Nu este permisă intrarea în săli mai târziu de ora 9:30!  Accesul în sală se va face NUMAI PE BAZA…

Înscrieri simulare EXAMEN DE LICENŢĂ din 9 mai 2019 - PROBA 1 (test grilă) - anul IV I.F. ŞI I.F.R.

marți 07 mai 2019 (Publicat/Actualizat)

Simulare EXAMEN DE LICENŢĂ din 9 mai 2019 Toţi candidaţii înscrişi trebuie să fie prezenți joi, 09.05.2019, la sălile în care au fost repartizați (lista va fi afişată din timp), la ora 9:00. Nu este permisă intrarea în săli mai târziu de ora 9:30! Accesul în sală se va face NUMAI…

REZULTATE SELECȚIE ERASMUS+ STUDIU AN UNIVERSITAR 2019-2020

joi 11 apr 2019 (Publicat/Actualizat)

TOŢI STUDENŢII CARE AU CANDIDAT PENTRU OBŢINEREA UNEI MOBILITĂŢI ERASMUS PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020, INDIFERENT DE STATUTUL OBŢINUT, SUNT AŞTEPTAŢI PE DATA DE 12 APRILIE 2019, ORELE 14.00, AMF. II.6 Nr. crt. Nume şi prenume student Statut (admis/ rezervă/ respins) Instituţia parteneră Sem. de mobilitate (studiu)/ perioada (practică) 1 CIUCANU…

Programul Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul Economic European) 2014-2021

miercuri 10 apr 2019 (Publicat/Actualizat)

FACULTATEA DE DREPT MOBILITĂŢI DE STUDIU ÎN ANUL ACADEMIC 2019-2020 în domeniul DREPT Finanțare: 1200 Euro/lună + transport (avans 80% înainte de plecarea în mobilitate + sold 20% după întoarcerea din mobilitate) CRITERII DE ELIGIBILITATE: Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de studiu SEE, studenţii trebuie: Să fie înmatriculaţi…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.