Română english français

Anunţuri cursuri IF (Învăţământ cu Frecvenţă)

Programul Naţional „Tabere Studenţeşti 2017 ” (Cerere + Metodologie)

marți 25 apr 2017 (Publicat/Actualizat)

Criterii de eligibilitate:Pot depune cerere studenţii de la IF, finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile de licenţă şi masterat, integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2015-2016, excepţie - studenţii din anul I, care trebuie să fie integralişti pe semestrul…

Listă studenţi exmatriculaţi - semestrul II - 2016-2017

joi 06 apr 2017 (Publicat/Actualizat)

ALEGERE TEMĂ DE DISERTAŢIE, MASTER ANUL I, CURSURI DE ZI, AN UNIVERSITAR 2016-2017

joi 06 apr 2017 (Publicat/Actualizat)

STUDENTII AU OBLIGAŢIA DE A-ŞI ALEGE TEMA DE DISERTAŢIE PÂNĂ LA FINELE ANULUI I DE STUDIU (30 IUNIE 2017). STUDENŢII VOR CONSULTA TEMELE DE DISERTAŢIE ŞI VOR CONTACTA   CADRUL DIDACTIC PENTRU ALEGEREA TEMEI. LISTA CU TEME DE DISERTAŢIE SE VA COMPLETA ÎN CEL MAI SCURT TIMP.

ALEGERE TEMĂ DE LICENŢĂ, ANUL III, CURSURI DE ZI ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ, AN UNIVERSITAR 2016-2017

marți 28 mar 2017 (Publicat/Actualizat)

STUDENTII AU OBLIGAŢIA DE A-ŞI ALEGE TEMA DE LICENŢĂ PÂNĂ LA FINELE ANULUI III DE STUDIU (30 IUNIE 2017). STUDENŢII VOR CONSULTA TEMELE DE LICENŢĂ ŞI VOR CONTACTA   CADRUL DIDACTIC PENTRU ALEGEREA TEMEI. LISTA CU TEME DE LICENŢĂ SE VA COMPLETA ÎN CEL MAI SCURT TIMP.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.7231 sec.