Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

LISTE FINALE cu STUDENȚII BURSIERI în semestrul al II-lea, an univ. 2021-2022

vineri 08 apr 2022 (Publicat/Actualizat)

Dupa etapa contestatiilor, listele initiale au ramas nemodificate si au devenit finale. CUANTUMUL burselor este: Bursa de PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ: 1000 lei Bursă de MERIT: 730 lei Bursa INTEGRALĂ de studiu: 630 LEI Bursa PARȚIALĂ de studiu: 580 lei Bursa SOCIALĂ: 580 lei PERIOADĂ DE ACORDARE: anii terminali (an IV Licență,…

Cazare studenți – locuri disponibile (21.03.2022)

luni 21 mar 2022 (Publicat/Actualizat)

Având in vedere faptul că: după prima etapa de distribuire a locurilor de cazare primite nu au fost ocupate toate locurile, conform listei afișate în data de 16 martie 2021, opțiunile exprimate de către studenții solicitanți (în formularul pe care l-au completat) privesc cu predilecție locuri în cămine pentru care…

LISTĂ finale CU STUDENŢII CLASAŢI LA BUGET - semestrul II, 2021-2022, studii de licenţă şi studii de masterat

luni 14 mar 2022 (Publicat/Actualizat)

LISTELE BUGET POT SUFERI MODIFICĂRI ŞI VOR FI DEFINITIVE IN DATA DE 11.03.2022.   EVENTUALELE SESIZARI CU PRIVIRE LA CLASAMENTUL AFIŞAT VĂ  RUGĂM SĂ LE FACEŢI LA D-na Anca NETEDU, +40 232 201102 interior 2588   STUDENŢII CARE SE REGĂSESC PE LISTELE DE BUGET TREBUIE SĂ DEPUNĂ LA DOSAR DIPLOMA DE…

DISERTAŢIE FEBRUARIE 2022 - Eliberare adeverințe

luni 28 feb 2022 (Publicat/Actualizat)

NOU! Începând cu data de 28.02.2022, absolvenţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunea februarie 2022 pot veni la Secretariat să ridice adeverinţa de absolvire, având asupra lor cartea de identitate. Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri, între orele 10 şi 12 şi atenţionăm absolvenţii care…

LICENŢĂ FEBRUARIE 2022 - Eliberare adeverințe

luni 28 feb 2022 (Publicat/Actualizat)

NOU! Începând cu data de 28.02.2022, absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea februarie 2022 pot veni la Secretariat să ridice adeverinţa de absolvire, având asupra lor cartea de identitate. Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri, între orele 10 şi 12 şi atenţionăm absolvenţii care…

Programul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020 - EURO 200

marți 22 feb 2022 (Publicat/Actualizat)

În atenția studenților care doresc să aplice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea  stimulării achiziţionării de calculatoare, prin Programul EURO 200 Documente necesare întocmirii dosarului: Cerere tip (document atasat "model_cerere_euro_200.doc"); Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului; Copii ale certificatelor de naștere sau ale…

REZULTATE - EXAMEN DE LICENŢĂ - 14 februarie 2022 - proba 1 - "Instituţii fundamentale în dreptul privat şi dreptul public"

miercuri 16 feb 2022 (Publicat/Actualizat)

Candidații pot formula contestații la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afișarea acestora (16 februarie 2022, ora 13.30).Contestațiile se pot trimite prin email la adresa , semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare.Prin contestația la rezultate se poate solicita doar…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.