Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

Informaţii privind sesiunea de restanţe şi măriri, iunie 2019 (IF)

marți , 28 mai 2019
joi , 30 mai 2019 (actualizat)

 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR  DE LA CURSURI CU FRECVENŢĂ

 

SESIUNE DE RESTANŢE şi MĂRIRI*:

Anul IV şi cursanţi (fost an IV, 2017-2018) studii de licenţă: 18-23.06.2019

Anii I-II şi cursanţi studii de master (fost an II, 2017-2018): 18-23.06.2019

Anii I-III licenţă: 23-30.06.2019

*cursanţii nu pot susţine măriri

 

Conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă/masterat – studenţii au posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, în anul universitar curent, la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar. Studenţii care nu au promovat disciplinele din anul curent, în urma celor două evaluări finale gratuite, pot susţine reevaluarea cu taxă (a 3-a prezentare).

Studenţii din anul I, licenţă vor achita:

- taxă de reexaminare pentru examenele restante din semestrul I, la a 3-a prezentare, 100 lei, cod 41.

Un student poate beneficia, într-un semestru, de două măriri de notă, fără taxă,  ce se vor susţine numai în semestrul respectiv.

Studenţii din anul II, licenţă vor achita:

 - taxă de reexaminare pentru examenele restante din semestrul I, la a 3-a prezentare, 100 lei, cod 41.

- taxa de refacere a activităţii (cod 35) pentru examenele restante din anii  anteriori (indiferent de numărul de prezentări) şi diferenţe. Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru /30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Discipline cu 6 credite (TGD, Dr. civil, Dr. constituţional): 280 lei/ex.

Discipline cu 5 credite (Dr. european general, TIC, Dr. roman, Dr. instituţional): 234 lei/ex.

Discipline cu 4 credite (Lb. străină, opţionale, Criminologie): 187 lei/ex.

Un student poate beneficia, într-un semestru, de două măriri de notă, fără taxă, ce se vor susţine numai în semestrul respectiv.

 

 

Studenţii din anul III, licenţă vor achita:

- taxa de refacere a activităţii (cod 35) pentru examenele restante din semestrul I (la a 3-a prezentare), diferenţe şi pentru restanţe din anii  anteriori (indiferent de numărul de prezentări). Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru /30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Discipline cu 6 credite (TGD, Dr. civil, Dr. constituţional, Dr. penal): 280 lei/ex.

Discipline cu 5 credite (Dr. european general, TIC, Dr. roman, Dr. instituţional, Dr. administrativ, DIP, Dr. financiar, Dr. procesual penal, Dr. familiei, Dr. proprietăţii intelectuale): 234 lei/ex.

Discipline cu 4 credite (Lb. străină, opţionale, Criminologie, Practica): 187 lei/ex.

Un student poate beneficia, într-un semestru, de o mărire de notă, fără taxă, ce se va susţine numai în semestrul respectiv.

Studenţii din anul IV şi cursanţi (fostul an IV, 2017-2018), licenţă vor achita:

- taxa de refacere a activităţii (cod 35) pentru examenele restante din semestrul I (la a 3-a prezentare), diferenţe şi pentru restanţe din anii anteriori (indiferent de numărul de prezentări). Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru /30*nr. de credite alocate disciplinei respective (234 lei/ex).

Un student poate beneficia, într-un semestru, de o mărire de notă, fără taxă, ce se va susţine numai în semestrul respectiv.

Studenţii din anul I, master vor achita:

- taxă de reexaminare pentru examenele restante din semestrul I, la a 3-a prezentare, 100 lei, cod 41.

Un student poate beneficia, într-un semestru, de două măriri de notă, fără taxă,  ce se vor susţine numai în semestrul respectiv.

Studenţii din anul II şi cursanţi (fost an II, 2017-2018) master vor achita:

- taxă de reexaminare pentru examenele restante din semestrul I, la a 3-a prezentare, 100 lei, cod 41.

- taxa de refacere a activităţii (cod 35) pentru examenele restante din anii  anteriori (indiferent de numărul de prezentări) şi examenele de diferenţă. Aceasta se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestru /30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Un student poate beneficia, într-un semestru, de două măriri de notă, fără taxă,  ce se vor susţine numai în semestrul respectiv.

 

Studenţii restanţieri vor achita taxele pentru fiecare examen nepromovat la orice unitate BRD:

-         taxă pentru refacere activitate didactică, cod 35;

-         taxă de reexaminare pentru examenele restante din semestrul I, la a 3-a prezentare, cod 41.

 Chitanța în copie xerox (pe care vor fi enumerate disciplinele la care se susţin examene) va fi depusă numai între 03-13.06.2019 la Sala de Procese Simulate (lângă Laboratorul de Informatică).

Studenţii care nu au depus o copie de pe chitanţa care face dovada achitării taxei, nu se vor putea prezenta la sesiunea de restanţe.

Studenţii au obligaţia de a se prezenta în anul universitar curent la toate examenele nepromovate pentru care s-au înscris şi au achitat taxa. Această plată a taxei nu poate fi recunoscută în altă sesiune de examene decât în mod excepţional, pe baza unor documente justificative şi a aprobării conducerii facultăţii (eventuala cerere se depune imediat după sesiune).

 

Cursanţii neînscrişi la începutul anului, trebuie să depună urgent la Secretariat, până pe 13.06.2019, fişa de înscriere cursant (formular tip) şi copia chitanţei pentru taxa de refacere a activităţii, în cuantum de 234 lei/restanţă la studii de licenţă, 350 lei/ex. (mastere DA, DE, Cr. şi anul II ŞP) sau 467 lei/ex. (anul I, master ŞP). Taxa se achită la BRD-cod 35. În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii.

În cazul neîndeplinirii acestor formalităţi, cursanţii nu se vor putea prezenta la restanţe.

Dacă până la sfârşitul anului univ. 2018-2019 cursanţii nu vor promova toate examenele restante, vor fi exmatriculaţi.

 

28.05.2019
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.