Română english français

Anunţuri cursuri IF (Învăţământ cu Frecvenţă)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SEMESTRIALĂ studii de LICENŢĂ, semestrul I, an universitar 2017-2018, învăţământ cu frecvenţă (IF)

luni , 22 mai 2017
luni , 22 mai 2017 (actualizat)

ATENŢIE: COMPLETAREA SE FACE PÂNĂ PE DATA DE 20.06.2017 ORA 23.59.

Adresă web FORMULAR (CLICK)

Completarea acestui formular nu exclude obligativitatea depunerii fisei de inscriere semestriala in format letric, la inceputul anului univesitar.

Studenţii care nu işi exprimă opţiunea vor fi distribuiţi din oficiu.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.