Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

Au fost emise: Decizia Rectorului de exmatriculare nr. 95/29.03.2018 pentru studenţi de la studii de licenţă şi Decizia nr. 97/29.03.2018 pentru studenţi de la studii de masterat

joi , 12 aprilie 2018
joi , 12 aprilie 2018 (actualizat)Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.