Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

ETAPA I de CAZARE (TURUL I). LISTE ŞI INFORMAŢII

luni , 21 septembrie 2020
luni , 21 septembrie 2020 (actualizat)

Vor participa la cazare doar acei studenți care nu prezintă simptome de răceală/gripă (rinoree, tuse persistentă, febră).

Accesul în Amfiteatrul I.1 este permis STRICT studenţilor care se prezintă pentru eliberarea dispoziţiilor, FĂRĂ ÎNSOŢITORI !!! Toți studenții vor purta mască pe față pe toată durata activității de cazare, pentru siguranța lor și a tuturor celorlalte persoane aflate în sala.

Etapele sunt următoarele:

1.ELIBERAREA DISPOZIŢIILOR DE CAZARE, care va avea loc în Amfiteatrul I.1 - Paul Demetrescu, după următorul program:

ZIUA

Interval orar

Cine se prezintă pentru primirea dispoziţiilor

Marţi

22 septembrie

8.45 – 12.00

 • FETELE care au obţinut cazare în căminele C1 şi C3

12.30 -15.00

 • FETELE care au obţinut cazare în căminele Gaud-Akad
 • BĂIEŢII care au obţinut cazare în căminele Gaud-Akad

MIERCURI

23 septembrie

8.45 – 12.00

 • FETELE care au obţinut cazare în căminele C8/C6/C4/C11 din anii IV, III şi II Licenţă precum şi Master (toate specializările)

12.30 - 15.00

 • BĂIEŢII care au obţinut cazare în căminele C2 şi C13/C10/C4, Buna Vestire din toţi anii de studiu de la Licenţă şi de la toate specializările de Masterat
 • FETELE care care au obţinut cazare în căminul C5 şi cele care au obţinut cazare în căminele C8/C6/C4/C11 de la toate specializările de Masterat

JOI

24 septembrie

8.45 – 12.00

 • FETELE care au obţinut cazare în căminele C8/C6/C4/C11 din anul I LICENŢĂ

12.30 – 15.00

 • STUDENŢII din anul I licenţă (fete şi băieţi), marcaţi în liste cu RP - români de pretutindeni) - pentru a avea timpul necesar a ajunge, din momentul afisării listelor

2. CAZAREA EFECTIVĂ în cadrul căminului pentru care fiecare student a primit dispoziţia de cazare:

 1. 22 septembrie 2020, între orele 9.00 - 17.00
 2. 23 septembrie 2020, între orele 9.00 - 17.00
 3. 24 septembrie 2020, între orele 9.00 - 17.00

DOCUMENTE NECESARE cazării în cămin:

 • dispoziţia de cazare - se eliberează de către facultate;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip buletin (2x2,5 cm);
 • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • buletinul/ cartea de identitate (plus fotocopie), pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini (fotocopie);
 • fotocopie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • dovada plății tarifului de cazare (chitanță – de la casieria căminului);
 • un dosar plic

FOARTE IMPORTANT!

Studenţii care au depus solicitări de cazare şi care NU SE REGĂSESC PE LISTE, se află pe listele de asteptare; în situaţia în care vor rămâne locuri de redistribuit, după finalizarera primei etape, va începe etapa de redistribuire a locurilor (vor fi afişate listele cu următorii studenţi care primesc dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în zilele şi programul care vor fi anunţate în timp util).

TOŢI STUDENŢII care se află în această situaţie, TREBUIE să completeze formularul care se află la link-ul:

Direct: https://elearning.law.uaic.ro/course/view.php?id=210

Sau

https://elearning.law.uaic.ro/

Cale formular:

Home / ► Courses / ► Opţiuni Cazare / ► CAZARE - cereri după afişare runda 1 (Formularul se completează de către studenţii care nu au primit cazare în runda 1) / ► General / ► formular optiuni cazare - cereri după afişare runda 1 (Formularul se completează de către studenţii care nu au primit cazare în runda 1)

Necompletarea acestui formular echivalează cu neintroducerea oricărui solicintat de loc de cazare în baza de date cu privire la alcătuirea listelor pentru etapa de redistribuire.

Criteriile de repartizare a locurilor au fost:

 • Nr. total de cereri - an de studiu/specializare
 • Nr. total de locuri repartizate facultăţii
 • Repartizare proporţională pe ani şi specializări
 • Punctajul anual/ media de admitere şi criteriile de departajare
 • Ordinea opţiunilor exprimate în formularul onlineFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.