Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

CAZARE studenţi - an universitar 2017-2018 (+ liste cu studenţii care beneficiază de cazare - runda 2)

luni , 04 septembrie 2017
joi , 28 septembrie 2017 (actualizat)

CAZĂRILE din runda a II-a se desfăşoară după următorul program:

 • Joi28 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor si eliberarea dispozițiilor (cabinet administrator -115a, lângă Secretariat I.F.R.)

Pentru această rundă: dispozițiile se eliberează în intervalul

 • Joi28 septembrie 2017, orele 12:30 – 15.30 
 • Vineri 29 septembrie 2017, orele 08:30 – 12:30.

Studenţii care se regăsesc pe listele pentru runda a doua de cazare sunt invitaţi să-şi ridice dispoziţia de cazare conform programului menţionat mai sus. Dispoziţia de cazare este valabilă 24 de ore de la emiterea ei, până pe data de 29 septembrie 2017, orele 12.30.

Studenţii care NU au obţinut un loc în runda a II-a VOR DEPUNE O CERERE DE CAZARE (unde trebuie menționate: numele, prenumele, anul de studiu, CNP, media sau punctajul anului de studiu anterior). Cererea se poate depune la cabinet administrator (115a, lângă Secretariat I.F.R.) sau se poate trimite scanată pe adresa de mail constantin.halangescu@uaic.ro

Datele de desfășurare pentru o eventuală rundă a III-a vor fi afișate în timp util.

DOCUMENTE NECESARE cazării în cămin:

 • dispoziţia de cazare – se eliberează de către facultate;
 • contractul de închiriere, completat în două exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip buletin;
 • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • buletinul/ cartea de identitate (plus două copii xerox simple), pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie xerox după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • un dosar plic

Criteriile de repartizare a locurilor au fost:

 • Nr. total de cereri - an de studiu/specializare
 • Nr. total de locuri repartizate facultatii
 • Repartizare proportionala pe ani si programe de studiu
 • Punctajul anual/ media de admitere (studenți anul I)
 • Optiunea individuala
 • Criteriul suplimentar de departajare la medii egale: media anilor de studiu / media de admitere

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Tarifele de cazare în anul universitar 2017-2018

Cămin

Nr. locuri în cameră

Tarif lunar loc

C1

2 locuri

275 lei

3 locuri

250 lei

C2

2 locuri

275 lei

3 locuri

250 lei

4 locuri

225 lei

3+1 locuri

185 lei

C3

2 locuri

275 lei

3 locuri

250 lei

4 locuri

225 lei

C5

2 locuri

275 lei

2 locuri, pat dublu

250 lei

3 locuri

250 lei

C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13

5 locuri

120 lei

C11

(doctoranzi, studenți familiști)

2 sau 3 locuri

150 lei

Akademos

2 sau 3 locuri

500 lei/loc

mansardă

440 lei/loc

Gaudeamus

2 sau 3 locuri

440 lei/loc

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, dacă au obţinut minimum 40 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Gratuitate la cazare

Pot beneficia de cazare gratuită în căminele studenţeşti, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, următoarele categorii de studenţi:

 • studenţii care au părinţi cadre didactice, conform prevederilor Legii nr. 128/1997 (studenții aflați in această situație vor depune la administrația căminului pentru care au primit dispoziția de cazare, documentele justificative pentru această situație: copii acte identitate parinte/parinti, adeverințe de salariat pentru parintele/parinții care lucrează în învățământ, din care să reiasă calitatea de titular în învățământ pentru perioada în care studentul solicită gratuitatea respectivă);
 • studenţii de etnie română, bursieri ai statului român, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.695/1997;
 • studenţii orfani de ambii părinţi, conform prevederilor Hotărârii Biroului Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi nr.16/2002.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.