Română english français

Anunţuri cursuri ZI (Învăţământ cu Frecvenţă)

CAZARE studenţi - an universitar 2017-2018

luni , 04 septembrie 2017
luni , 04 septembrie 2017 (actualizat)

Calendarul cazărilor

 • 11 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 22 septembrie – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;

Etapa I:

 • 25-27 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 27 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la orele 15:00 iar cazarea efectivă se va efectua până la orele 17:00, fiecare student în cadrul căminului pentru care a primit dispoziția de cazare);
 • 27 septembrie, orele 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora, conform dispozițiilor regulamentare;
 • 27 septembrie, orele 20:00 – raportarea către facultăţi, de către Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, a locurilor rămase libere;

Etapa a II-a:

 • 28, 29, 30 septembrie – afişarea la facultăţi a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor şi eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate de 24 de ore de la data emiterii;
 • 1 noiembrie, ora 8:00, depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti (cămin C12, camera 5, telefon 0232 20 1102/ interior 2571)

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Tarifele de cazare în anul universitar 2017-2018

Cămin

Nr. locuri în cameră

Tarif lunar loc

C1

2 locuri

275 lei

3 locuri

250 lei

C2

2 locuri

275 lei

3 locuri

250 lei

4 locuri

225 lei

3+1 locuri

185 lei

C3

2 locuri

275 lei

3 locuri

250 lei

4 locuri

225 lei

C5

2 locuri

275 lei

2 locuri, pat dublu

250 lei

3 locuri

250 lei

C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13

5 locuri

120 lei

C11

(doctoranzi, studenți familiști)

2 sau 3 locuri

150 lei

Akademos

2 sau 3 locuri

500 lei/loc

mansardă

440 lei/loc

Gaudeamus

2 sau 3 locuri

440 lei/loc

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de închiriere, completat în trei exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip buletin;
 • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • buletinul/ cartea de identitate (plus două copii xerox simple), pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie xerox după certificatul de căsătorie;

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, dacă au obţinut minimum 40 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Gratuitate la cazare

Pot beneficia de cazare gratuită în căminele studenţeşti, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, următoarele categorii de studenţi:

 • studenţii care au părinţi cadre didactice, conform prevederilor Legii nr. 128/1997 (studenții aflați in această situație vor depune la administrația căminului pentru care au primit dispoziția de cazare, documentele justificative pentru această situație: copii acte identitate parinte/parinti, adeverințe de salariat pentru parintele/parinții care lucrează în învățământ, din care să reiasă calitatea de titular în învățământ pentru perioada în care studentul solicită gratuitatea respectivă);
 • studenţii de etnie română, bursieri ai statului român, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.695/1997;
 • studenţii orfani de ambii părinţi, conform prevederilor Hotărârii Biroului Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi nr.16/2002.

IMPORTANT

Studenții admiși și înmatriculați în anul I de studiu (licență și master), care în formularul online de înregistrare a cererilor & opțiunilor de cazare au bifat mențiunile CAZ SOCIAL, CAZ MEDICAL, ALT CAZ SPECIAL, sunt rugați ca până la data de 18 septembrie 2017(inclusiv) să prezinte dosarul (dacă nu au facut-o deja) cu documentele justificative specifice cazului pe care l-au menționat, conform regulamentului UAIC a serviciilor sociale studențești. În caz contrar, cererea de cazare va fi analizată exclusiv în baza mediei de la admitere, în vederea realizării clasamentului pentru obținerea unui loc în căminele Universității.

 • Lista documentelor necesare pentru fiecare tip de dosar, în parte, se regăsește AICI precum și cererea-tip ce insoțește aceste dosare
 • Dosarele vor fi depuse la camera 115a, lângă secretariatul IFRFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.7194 sec.