Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

CAZARE pentru anul I, studii de masterat şi studii de licenţă, pentru anul universitar 2017-2018

duminică , 30 iulie 2017
duminică , 30 iulie 2017 (actualizat)

În ATENȚIA studenților declarati ADMISI, care s-au înmatriculat la studiile de LICENȚĂ și MASTER în anul I de studii și care solicită  CAZARE pentru anul universitar 2017-2018

În funcție de media de admitere și numărul de locuri  de cazare care vor fi repartizate Facultății de Drept, studenţii care s-au înmatriculat în anul I de studii la ciclurile de licenţă și  master, în urma admiterii din sesiunea iulie 2017 și care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele Universităţii pentru anul universitar 2017-2018 vor completa on-line, FORMULARUL(click) de înregistrare în baza de date a opțiunilor de cazare,
NOTA BENE
1.candidații care pe fișa de înscriere nu au bifat rubrica destinată solicitarii de cazare, nu pot opta pentru un loc de cazare!
2.indiferent dacă la momentul înmatriculării (când ați completat contractul de studii și v-ati înmatriculat, confirmând locul) ați notat pe documentul pus la dispozitie de comisia de admitere optiunile de cazare, vă rugăm să completați formularul on-line!
3.studenţii care solicită cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii (inclusiv caz surori sau soră/frate) şi studenţii familişti vor completa formularul online, înscriindu-se în baza de date a solicitărilor de cazare și a exprimării opțiunilor, dar îşi vor depune dosare în format fizic în perioada 4-8 septembrie, la camera 115, parter, langă secretariat IFR.
Aceste dosare trebuie să conțină cererea-tip (click pentru download) si o serie de documente, în funcție de cazul specific (click pentru a vizualiza lista documentelor necesare dosarelor speciale).
•Detalii despre spaţiile de cazare se pot găsi la adresa: http://www.uaic.ro/studenti/cazare/
•Urmăriți permanent website-ul facultății - pe parcursul lunii septembrie - pentru informații la zi privind procesul de cazare!

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.