Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

BURSE SOCIALE, an universitar 2018-2019, SEMESTRUL al II-lea

marți , 26 februarie 2019
marți , 26 februarie 2019 (actualizat)

În atenţia studenţilor care doresc să depună dosare pentru bursă socială: Dosarele se depun la Cabinetul nr. 36 (corp A, demisol, lângă Cabinetul  de Criminalistică), la doamna adm. fin. Florentina-Mihaela PINTILEI, în perioada 27 februarie 2019 – 11 martie 2019,

în timpul programului cu publicul.

FOARTE IMPORTANT !!!

  • A se citi cu atenţie documentaţia cu privire la acordarea burselor sociale
  • NU se vor PRIMI / ÎNREGISTRA dosare incomplete sau cu documente neconforme
  • A se avea în vedere 
    • prevederea  Art. 44. Din Regulamentul de acordare a burselor: Semestrial, bursele sociale sunt revizuite doar în cazuri de excepţie (ex. completarea numărului de burse acordate în primul semestru … din cauza eliminării  de pe liste a studenţilor care nu au îndeplinit criteriul acumulării a minimum 20 credite)

bursele sociale se acordă în limita fondurilor disponibile
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.