Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

ANUNŢ IMPORTANT pentru cursanţi, studii de licenţă (fost an IV ‘16-’17) şi cursanţi, master (fost an II ‘16-’17) – IF (ZI) care nu s-au înscris în septembrie 2017

joi , 18 Ianuarie 2018
joi , 18 Ianuarie 2018 (actualizat)

Studenţii din anul IV licenţă şi anul II master, care la sfârşitul anului univ. 2016-2017 (septembrie 2017) nu au promovat maxim 5 examene (3 examene - master) şi nu au fost exmatriculaţi, au statut de  cursant în anul univ. 2017-2018.

Aceştia trebuie să depună urgent la Secretariat, pînă pe 25.01.2018, fişa de înscriere cursant (formular tip) şi copia chitanţei pentru taxa de refacere a activităţii, în cuantum de 234 lei/restanţă la studii de licenţă, 350 lei/restanţă la studii de masterat (anii I-II master  DE, CRIMINALISTICĂ, DA şi anul II ŞP) şi 467 lei/restanţă (anul I master ŞP). Taxa se achită la BRD-cod 35. În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii.

În cazul neîndeplinirii acestor formalităţi, cursanţii nu se vor putea prezenta la restanţe.

Sesiunea de examene pentru cursanţi va fi în perioada  20.01-04.02.2018.

Dacă până la sfârşitul anului univ. 2017-2018 cursanţii nu-şi vor promova toate examenele restante, vor fi exmatriculaţi.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.