Română english français

Anunţuri pentru IF şi IFR

TEMATICA PENTRU REEXAMINARE „SERII VECHI” LA DISCIPLINA DREPT PENAL – PARTE GENERALĂ

joi , 14 iunie 2018
joi , 14 iunie 2018 (actualizat)

MATERIA DIN CARE URMEAZĂ A FI SUSŢINUTĂ REEXAMINAREA STUDENŢILOR DIN „SERII VECHI”

(AN II DE STUDIU ANTERIOR ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018)

 LA DISCIPLINA DREPT PENAL – PARTE GENERALĂ

(INDIFERENT DE FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI SAU FRECVENŢĂ REDUSĂ) ESTE:

 

- PT. RESTANŢA DIN MATERIA SEM. I:

-         APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU.

-         INSTITUȚIA FUNDAMENTALĂ A INFRACȚIUNII (definiţia infracţiunii şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii; conţinutul infracţiunii; unitatea și pluralitatea infracţională; participația penală).

 

- PT. RESTANŢA DIN MATERIA SEM. AL. II-LEA:

-           Sancţiunile de drept penal (pedepse, măsuri educative, măsuri de siguranţă) inclusiv individualizarea acestora – persoana fizică și persoana juridică.

-           Cauzele care înlătură răspunderea penală.

-           Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepselor.

-           Cauzele care înlătură consecinţele condamnării.

 

Conf. univ. dr. Maria-Ioana Mărculescu-Michinici

Lect. univ. dr. Mihai Dunea
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.