Română english français

Anunţuri pentru IF şi IFR

RTPR Allen & Overy lansează concursul de eseuri „Bursele RTPR Allen & Overy”

luni , 19 noiembrie 2018
luni , 19 noiembrie 2018 (actualizat)

RTPR Allen & Overy a lansat concursul de eseuri „Bursele RTPR Allen & Overy”, concurs ce se organizează anual. Bursele se adresează studenţilor din cadrul facultăţilor de drept acreditate aflaţi în anul III sau IV de studiu, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat sau cu taxă, nu şi absolvenţilor care urmează cursuri de masterat sau studii doctorale.
Condiţiile de acordare a burselor, regulamentul de desfăşurare a concursului şi mai multe informaţii găsiţi pe pagina RTPR Allen & Overy pe http://www.facebook.com.
Valoarea Burselor RTPR Allen & Overy este de:
•350 EURO/lună, pentru lucrarea premiată cu locul I (se acorda un singur premiu I pentru anii III şi IV);
•150 EURO/lună, pentru lucrările premiate cu locul II (câte un loc II pentru fiecare an de studiu în parte);
•100 EURO/lună, pentru lucrările premiate cu locul III (câte un loc III pentru fiecare an de studiu în parte).
Bursele vor fi acordate pentru o perioadă de şase (6) luni, pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 30 iunie 2019.
Totodată, RTPR Allen & Overy va putea acorda premii speciale pentru lucrările deosebite prezentate de studenţii participanţi, care nu au fost premiaţi cu una dintre Bursele RTPR Allen & Overy.
Temă eseu anul III
O societate A încheie cu o societate B un contract de vânzare prin care se transferă 100% din acțiunile deținute de societatea B în societatea C pentru prețul de 1 EUR. Societatea C are active de 147m EUR și pasive de 150m EUR. Menționați în ce măsură contractul de vânzare încheiat este lovit de nulitate relativă sau absolută.
Temă eseu anul IV
După ce a fost agreată forma finală a unui contract de către Allen și Overy, Allen printează un exemplar al contractului, îl semnează și transmite către Overy prin email o copie scanată a contractului astfel semnat de el. Overy printează copia contractului primită pe email de la Allen, o contrasemnează olograf și datează contractul cu data la care el a semnat copia printată, trimițând către Allen în aceeași zi prin email o copie scanată a contractului contrasemnat și datat de el.
Pornind de la această situație de fapt, analizați:
i. momentul încheierii contractului;
ii. necesitatea sau oportunitatea transmiterii originalului contractului semnat între Allen și Overy, ulterior semnării și transmiterii contractului prin email conform celor de mai sus; și
iii. în cazul în care pentru acest contract legea cere încheierea lui “în formă scrisă, sub semnătură privată” ad validitatem sau ad probationem - apreciați că este îndeplinită această condiție de formă?
Eseul va fi redactat în maximum trei (3) pagini, format document Word, font Times New Roman, corp 11, spaţiere la 1,5 rânduri, aliniere Justify.
În cadrul primei etape a concursului, rugăm studenţii să ne transmită eseurile redactate în limba română prin unul dintre mijloacele de mai jos, împreună cu o scrisoare de intenție în limba engleză, până la data de 7 ianuarie 2019 inclusiv.
Odată cu transmiterea eseului şi a scrisorii de intenţie, studenţii trebuie să indice numele, prenumele facultatea, anul şi seria/grupa de studiu, precum și un număr de telefon de contact.
•prin e-mail la , cu menţiunea în titlu: Bursele RTPR Allen & Overy;
sau
•prin poştă la sediul RTPR Allen & Overy din Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, etaj 5, cod poştal 011857, sector 1, Bucureşti, cu menţiunea pe plic „Pentru Bursele RTPR Allen & Overy”;
sau
•personal, la sediul RTPR Allen & Overy.
Lucrările trimise după data limită comunicată de organizatori nu vor fi luate în considerare.
În cadrul celei de a doua etape, studenţii selectaţi îşi vor prezenta liber eseul timp de 15 minute, în faţa unui juriu alcătuit din avocaţi membri ai RTPR Allen & Overy. După terminarea prezentărilor, membrii juriului vor delibera şi vor anunţa câştigătorii Burselor RTPR Allen & Overy la o dată care va fi comunicată ulterior.
RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi din 2008 activează în asociere cu firma londoneză Allen & Overy, firmă de renume mondial, având 44 de birouri în 31 de ţări. RTPR Allen & Overy are o echipă de 43 de avocați, inclusiv 5 parteneri – Costin Tărăcilă, Victor Pădurari, Alexandru Retevoescu, Mihai Ristici şi Valentin Berea, precum şi domnul profesor Lucian Mihai, ca Of counsel.
Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanţări, fuziuni şi achiziţii, pieţe de capital, insolvenţă şi restructurări, concurenţă, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, litigii şi arbitraj, consultanţă pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicaţii, finanţare, real estate și industria farmaceutică.

Notă pentru editori:
1.Allen & Overy este o firmă internaţională de avocatură cu aproximativ 5.500 de angajaţi, inclusiv 550 parteneri, cu birouri în 44 de oraşe din întreaga lume.
2.În acest comunicat de presă, „Allen & Overy” înseamnă Allen & Overy LLP şi/sau entităţile sale afiliate.
3.În acest comunicat de presă, „RTPR Allen & Overy” înseamnă Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în asociere cu Allen & Overy LLP.
4.Allen & Overy activează în Europa Centrală şi de Est din 1991, când primul birou a fost inaugurat în Varşovia. De atunci, şi-a extins activitatea în Praga, Budapesta, Bucureşti, Bratislava şi Moscova, toate aceste birouri fiind recunoscute în piaţă pentru serviciile de avocatură de top combinate cu o înţelegere comercială locală, ca şi pentru integritatea şi abordarea proactivă a proiectelor. Mai mult, Allen & Overy a încheiat un acord exclusiv de asociere cu firma românească de avocatură Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA (RTPR), care a intrat în vigoare începând cu luna iulie 2008, astfel numărul birourilor din ECE în care acordă consultanţă juridică pe dreptul local a crescut la şase.

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.