Română english français

Anunţuri cursuri ZI şi IFR

„Programul EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare(2017)

miercuri , 15 martie 2017
miercuri , 15 martie 2017 (actualizat)

„Programul EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2017.

Beneficiarii acestui program sunt studenţii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, cu o vârstă de până în 26 de ani, care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 150 RON pe membru de familie.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004, pe care o depun la instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi.

Calendarul "EURO 200", un model de cerere precum şi adresa care conţine detalii suplimentare sunt ataşate.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.7285 sec.