Română english français

Anunţuri pentru IF şi IFR

În atenţia studenţilor din serii vechi (actualul an III, an IV și „cursanţi”) din ciclul de studii de licență care urmează a susţine restanţa la disciplina Drept penal – partea generală (I și / sau II) în sesiunea de restanțe din iunie 2019!

marți , 11 iunie 2019
marți , 11 iunie 2019 (actualizat)

În atenţia studenţilor din serii vechi (actualul an III, an IV și „cursanţi”)

din ciclul de studii de licență,

care urmează a susţine restanţa la disciplina Drept penal – partea generală

(I și / sau II)

în sesiunea de restanțe din iunie 2019!

 

Împărţirea pe semestre a materiei / tematicii care urmează a se pregăti pentru reevaluare

 este cea corespunzătoare repartiţiei pe semestre a materiei din actuala programă analitică (an universitar 2018-2019), astfel cum este aceasta afişată pe site-ul facultăţii (Ghidul de studii), indiferent de data restanţei sau de forma de învăţământ (I.F.-ZI sau I.F.R.) de la acea dată .

Materia din care se va susţine restanţa este numai cea corespunzătoare

actualei reglementări penale a României,

indiferent de legislaţia care era în vigoare la data de la care s-a generat restanţa!

 

 

Conf. univ. dr. Maria Ioana Michinici

Lect. univ. dr. Mihai Dunea
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.