Română english français

Anunţuri pentru IF şi IFR

Grupe an universitar 2018-2019, studii de licenţă(1-4, IF şi IFR) şi studii de masterat (1-2) (inclusiv extensiunea BĂLŢI)

luni , 01 octombrie 2018
luni , 01 octombrie 2018 (actualizat)

Atenţie: Nu e aprobă cereri de mutare dintr-o grupă în altă grupă decât în cazuri speciale, de exemplu pentru fraţi.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.