Română english français

Anunţuri pentru IF şi IFR

CAZARE (în regim ocazional) pe perioada vacanţei de vară

joi , 07 iunie 2018
joi , 07 iunie 2018 (actualizat)

CAZARE (în regim ocazional) pe perioada vacanţei de vară

Pentru vacanţa de vară a anului universitar 2017-2018 (10 iulie - 16 septembrie 2018) se asigură funcţionarea în regim ocazional a căminelor:

  • C6 și C5 din complexul studenţesc „Titu Maiorescu”
  • C2 din complexul studențesc ”Târgușor Copou”
  • Căminul C11, cu excepția perioadei 15-31 august 2018, va fi deschis permanent pentru familiști, salariați și doctoranzi ai UAIC.

Cererile de cazare se depun începând cu data de 18 iunie 2018 la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti – Biroul Social (complex „Titu Maiorescu”, cămin C12, camera 5) sau se transmit la adresele de e-mail: ana.amariei@uaic.ro, liliana.marciuc@uaic.ro

Nr. crt.

Statutul persoanei cazate

Tarife cazare propuse pentru a fi practicate începând cu 10 iulie 2018

Competențele de aprobare a cazărilor

C6

C2,C5

1

A. Studenţi ai Universităţii noastre, care solicită cazare pentru desfăşurarea unor activităţi didactice care nu se încadrează în structura anului universitar;

10 lei/loc/zi

20 lei/loc/zi

Aviz Facultate (decan sau prodecan)

Aprobare,

D.G.A.

sau

D.S.S.S.

B. Doctoranzi, cadre didactice şi alţi salariaţi ai Universităţii noastre;

C. Studenţi, doctoranzi, salariaţi şi familişti ai Universităţii noastre care păstrează lucrurile în camera încuiată şi sigilată;

D. Studenţi şi alte persoane din ţară sau străinătate, invitaţi la diferite manifestări organizate de UAIC;

E. Absolvenţi din anul curent ai Universităţii noaste, care solicită cazare pentru înscrierea la concursurile de admitere sau în vederea pregătirii pentru admitere în acest an, la studiile de master/doctorat, la UAIC, în limita locurilor disponibile.

2

A. Studenţi ai Universităţii noastre şi însoţitorii acestora, care solicită cazare pentru alte motive decât cele specificate la punctul 1A. ;

15

lei/loc/zi

25

lei/loc/zi

Aprobare,

D.G.A.

sau

D.S.S.S.

B. Grupuri organizate de elevi;

C. Pensionari și absolvenți ai Universității noastre;

D. Absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, absolvenţi cu studii de licenţă/master de la alte universități şi însoţitorii acestora, pe perioada înscrierilor și desfășurării concursurilor de admitere, licenţă/master/doctorat, la UAIC, în limita locurilor disponibile.

3

Studenţi români şi străini, salariaţi de la alte universități, inclusiv persoanele care îi însoţesc.

20

lei/loc/zi

30

lei/loc/zi

Aprobare,

D.G.A.

D.S.S.S.

4

Profesori ce se prezintă la examenul de definitivat, grad, specializări la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, însoţitorii acestora, alte persoane.

40

lei/loc/zi

single

(cam)¹

2 pers.=

60 lei

3 pers.=

70 lei

50

lei/loc/zi

single

(cam)¹

2 pers.=

70 lei

3 pers.=

90 lei

Aprobare,

D.G.A.

sau

D.S.S.S.

  • Pentru studenții familiști, salariații și doctoranzii care au locuit în cămin în timpul anului universitar 2017-2018 și solicită cazare pe toată perioada vacanței de vară, se va aplica tariful de cazare din timpul anului, fără plata locului excedentar și cu gratuitate la copii cu vârsta până în 12 ani.
  • Pentru studenții familiști (cu excepția doctoranzilor) care au beneficiat de gratuitate la cazare în timpul anului universitar, pentru perioada vacanței de vară se aplică tariful din timpul anului, perceput unui student ce primește subvenție simplă (ex. tarif cazare C11= 150 lei/lună).
  • Studenții cu handicap grav sau accentuat beneficiază de cazare, la tariful din timpul anului universitar.
  • Pentru studenţii care beneficiază de măsură de protecţie socială plasament rezidenţial, tarifele de cazare pot fi suportate de centrele de plasament, în baza adeverinţelor eliberate de acestea.
  • Pentru cererile de cazare ce au aprobare BECA, se va aplica tariful perceput la punctul 1D.

Tarifele de cazare în regim ocazional, propuse a fi practicate în vacanța de vară a anului universitar 2017-2018, au fost stabilite astfel încât acestea să acopere cel puțin cheltuiala reală pe un loc de cazare. Acestea se vor aplica și pe parcursul anului universitar 2018-2019 locurilor rămase disponibile după cazarea studenților, astfel: tariful stabilit pentru căminul C5 se aplică la căminele C1, C2, C3 și C5, iar tariful pentru C6 se aplică pentru C4, C6, C7, C8, C10, C11, C12 și C13.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.